نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون دکترا از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 281-299]
 • آزمون کارشناسی ارشد از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 281-299]
 • آلودگی اطلاعات دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 220-237]
 • آموزش بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 250-267]
 • آموزش تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 352-371]
 • آموزش‌وپرورش رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]

ا

 • ابزار آموزش منابع آموزشی باز: بررسی تجربه ‌عملی در دنیا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 258-280]
 • اجتناب از اطلاعات مورد پژوهی اجتناب از اطلاعات در دانشجویان پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 198-219]
 • اخبار جعلی امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر در افزایش توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران در کتابخانه‎های عمومی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • اخلاق حرفه‌ای رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 66-83]
 • ارزیابی بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-108]
 • استاندارد خدمات کتابخانه‌های عمومی برای نابینایان و کم‌بینایان بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-108]
 • استمرار فعالیت‌ها تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 268-290]
 • اسناد بالادستی رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • اشتراک دانش سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 187-210]
 • اشتیاق به بازگشت نقش کیفیت خدمات ارائه شده، رضایتمندی و سودمندی‌درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعه‌کنندگان کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-126]
 • اصطلاح‌نامه قابلیت تبدیل اصطلاح‌نامه به هستی‌شناسی (مرور سیستماتیک) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 105-127]
 • اطلاعات عدم قطعیت: جلوه‌های چندگانه در نیاز اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 5-19]
 • اطلاعات ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 83-104]
 • اطلاع‌جویی عدم قطعیت: جلوه‌های چندگانه در نیاز اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 5-19]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی پیاده‌سازی رایانش ابری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-186]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر در افزایش توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران در کتابخانه‎های عمومی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • امید به زندگی تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ پیاده‌سازی طرح کتاب‌رسانی بر میزان تاب-آوری و امید به زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 211-232]
 • ایران دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 220-237]
 • ایران بررسی کمی و کیفی وضعیت نام‌ کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 40-65]
 • اینترنت اشیاء شناسایی عوامل مؤثر بر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها: یک مطالعه مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-198]
 • اینستاگرام تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و مشارکت کاربران آنها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 334-351]

ب

 • بازاریابی شبکه‌های اجتماعی تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و مشارکت کاربران آنها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 334-351]
 • بازیابی اطلاعات مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 128-152]
 • برنامه درسی از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 281-299]

پ

 • پایان‌نامه امکان‌سنجی استفاده از شبکه استنادی فهرست منابع موجود در پیشنهاده پژوهشِ (پروپوزالِ) دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پیشنهاد مقاله‌های مرتبط به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 322-334]
 • پایگاه­های اطلاعاتی دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 220-237]
 • پرهیز اطلاعات مورد پژوهی اجتناب از اطلاعات در دانشجویان پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 198-219]
 • پژوهش مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 128-152]
 • پیشنهاده پژوهش (پروپوزال) امکان‌سنجی استفاده از شبکه استنادی فهرست منابع موجود در پیشنهاده پژوهشِ (پروپوزالِ) دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پیشنهاد مقاله‌های مرتبط به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 322-334]

ت

 • تئوری سرمایه اجتماعی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تسهیم دانش و تعامل دانشجویان در آموزش عالی (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 372-392]
 • تاب‌آوری تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ پیاده‌سازی طرح کتاب‌رسانی بر میزان تاب-آوری و امید به زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 211-232]
 • تحلیل استنادی روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-43]
 • تحلیل محتوا رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • تحلیل هم‌استنادی روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-43]
 • تسهیم دانش نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تسهیم دانش و تعامل دانشجویان در آموزش عالی (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 372-392]
 • تشخیص موضوع مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]
 • تعامل دانشجویان نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تسهیم دانش و تعامل دانشجویان در آموزش عالی (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 372-392]
 • توانایی تشخیص اخبار جعلی امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر در افزایش توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران در کتابخانه‎های عمومی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • توسعه انباره داده طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 335-356]

ج

 • جستجوی اطلاعات ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطلاعات در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 238-257]

چ

 • چشم­پوشی از اطلاعات مورد پژوهی اجتناب از اطلاعات در دانشجویان پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 198-219]

ح

 • حاکمیت داده بررسی نگرش کتابداران در پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 44-64]

خ

 • خدمات ویژه نابینایان و کم‌بینایان بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-108]
 • خلاقیت و مؤلفه‌های آن تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 352-371]
 • خیرین شناسایی و رتبه‌بندی موانع جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی در کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 291-311]

د

 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی نگرش کتابداران در پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 44-64]
 • دانشگاه اصفهان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرم‌افزارهای کاربردی فهرست‌نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 300-321]
 • دانشگاه شاهد ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطلاعات در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 238-257]
 • دانشگاه فردوسی مشهد سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 187-210]
 • دختران ده ساله تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 352-371]
 • دولت رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]

ر

 • راهبردهای فراشناختی ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطلاعات در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 238-257]
 • رایانش‌ابری مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 357-379]
 • رایانش ابری امکان‌سنجی پیاده‌سازی رایانش ابری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-186]
 • رضایتمندی نقش کیفیت خدمات ارائه شده، رضایتمندی و سودمندی‌درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعه‌کنندگان کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-126]
 • رضایتمندی تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 268-290]
 • رفتار اطلاعاتی ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطلاعات در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 238-257]
 • رویکرد ترکیبی مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 128-152]
 • رویکرد کمی مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 128-152]
 • رویکرد کیفی مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 128-152]
 • رویکرد مثبت‌نگر تأثیر قصه‌گویی خلاق با رویکرد مثبت‌نگر بر مهارت‌های اخلاقی مبتنی بر همدلی پسران دبستانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 233-249]

ز

 • زیرساخت اشتراک دانش سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 187-210]

س

 • ساختار دانش روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-43]
 • ساخت و اعتباریابی ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 83-104]
 • سازماندهی اطلاعات مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]
 • سازماندهی دانش روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-43]
 • سازماندهی منابع اطلاعاتی بررسی نگرش کتابداران در پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 44-64]
 • سامانه اطلاعات مدیران دانشگاهی طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 335-356]
 • سامانه‌های پیشنهاددهنده امکان‌سنجی استفاده از شبکه استنادی فهرست منابع موجود در پیشنهاده پژوهشِ (پروپوزالِ) دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پیشنهاد مقاله‌های مرتبط به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 322-334]
 • سواد اطلاعاتی رابطه سواد اطلاعاتی با توانایی برقراری ارتباط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 312-333]
 • سواد دیداری تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 352-371]
 • سودمندی درک‌شده نقش کیفیت خدمات ارائه شده، رضایتمندی و سودمندی‌درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعه‌کنندگان کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-126]

ش

 • شبکه استنادی امکان‌سنجی استفاده از شبکه استنادی فهرست منابع موجود در پیشنهاده پژوهشِ (پروپوزالِ) دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پیشنهاد مقاله‌های مرتبط به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 322-334]
 • شبکه های اجتماعی مجازی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تسهیم دانش و تعامل دانشجویان در آموزش عالی (موردمطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 372-392]

ط

 • طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 281-299]
 • طراحی سامانه اطلاعات مدیران طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 335-356]

ع

 • عدم قطعیت عدم قطعیت: جلوه‌های چندگانه در نیاز اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 5-19]
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 281-299]
 • علم‌سنجی روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 20-43]

ف

 • فرآیند پاسخگویی به نیاز اطلاعاتی مدیران طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 335-356]
 • فرآیند نیازسنجی اطلاعاتی مدیران طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 335-356]
 • فرهنگ سازمانی سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 187-210]
 • فضای ابری امکان‌سنجی پیاده‌سازی رایانش ابری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-186]
 • فعالیت‌های داوطلبانه تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 268-290]
 • فقر ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 83-104]
 • فقر اطلاعاتی ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 83-104]
 • فهرست­ نویسی اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرم‌افزارهای کاربردی فهرست‌نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 300-321]

ق

 • قصد مشارکت تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 268-290]
 • قصه‌گویی خلاق تأثیر قصه‌گویی خلاق با رویکرد مثبت‌نگر بر مهارت‌های اخلاقی مبتنی بر همدلی پسران دبستانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 233-249]

ک

 • کتاب تصویری بدون کلام تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دختران ده‌ساله براساس دیدگاه گیلفورد با محوریت کتاب تصویری بدون‌کلام [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 352-371]
 • کتابخانه منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]
 • کتابخانه آموزشگاهی رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 127-150]
 • کتابخانه عمومی بررسی کمی و کیفی وضعیت نام‌ کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 40-65]
 • کتابخانه عمومی تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و مشارکت کاربران آنها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 334-351]
 • کتابخانه‌ها شناسایی عوامل مؤثر بر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها: یک مطالعه مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-198]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی تحلیل فرایند مجموعه‌سازی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی نقش کیفیت خدمات ارائه شده، رضایتمندی و سودمندی‌درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعه‌کنندگان کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-126]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 357-379]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی نگرش کتابداران در پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 44-64]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی امکان‌سنجی پیاده‌سازی رایانش ابری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-186]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی رابطه سواد اطلاعاتی با توانایی برقراری ارتباط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 312-333]
 • کتابخانه‌های عمومی رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 66-83]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-108]
 • کتابخانه‌های عمومی امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر در افزایش توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران در کتابخانه‎های عمومی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 250-267]
 • کتابخانه های عمومی بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 153-170]
 • کتابخانه‌های عمومی ایران شناسایی و رتبه‌بندی موانع جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی در کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 291-311]
 • کتابداران مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 357-379]
 • کتابداران بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 153-170]
 • کتابداران بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 250-267]
 • کتابداران رابطه سواد اطلاعاتی با توانایی برقراری ارتباط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 312-333]
 • کتابداری منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]
 • کتاب‌درمانی تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ پیاده‌سازی طرح کتاب‌رسانی بر میزان تاب-آوری و امید به زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 211-232]
 • کتاب‌رسانی تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ پیاده‌سازی طرح کتاب‌رسانی بر میزان تاب-آوری و امید به زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 211-232]
 • کتاب‏های الکترونیکی تحلیل فرایند مجموعه‌سازی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • کرمان بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 250-267]
 • کرمانشاه امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر در افزایش توانایی تشخیص اخبار جعلی کاربران در کتابخانه‎های عمومی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-82]
 • کشف موضوع مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]
 • کیفیت خدمات رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 66-83]
 • کیفیت خدمات نقش کیفیت خدمات ارائه شده، رضایتمندی و سودمندی‌درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعه‌کنندگان کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 109-126]

م

 • متن‌کاوی مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]
 • مثبت اندیشی بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 153-170]
 • مجموعه‌سازی تحلیل فرایند مجموعه‌سازی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • مدل پذیرش فناوری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرم‌افزارهای کاربردی فهرست‌نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 300-321]
 • مُدل زیست‌بوم منابع باز منابع آموزشی باز: بررسی تجربه ‌عملی در دنیا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 258-280]
 • مدل‌سازی موضوعی مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]
 • مدل معادلات ساختاری رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 66-83]
 • مدل یوتی­ای­یوتی 2 (UTAUT2) بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نرم‌افزارهای کاربردی فهرست‌نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 300-321]
 • مدیریت دانش سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 187-210]
 • مدیریت زمان بررسی ارتباط مدیریت زمان و آموزش کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 250-267]
 • مدیریت کلان داده مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 357-379]
 • مدیریت مجموعه تحلیل فرایند مجموعه‌سازی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • مرور نظام‌مند قابلیت تبدیل اصطلاح‌نامه به هستی‌شناسی (مرور سیستماتیک) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 105-127]
 • مشارکت کاربران تحلیل محتوای صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران و مشارکت کاربران آنها [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 334-351]
 • مشارکت‌های مردمی شناسایی و رتبه‌بندی موانع جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی در کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 291-311]
 • مشهد بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 153-170]
 • مشهد امکان‌سنجی پیاده‌سازی رایانش ابری در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه‌های شهر مشهد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-186]
 • مقیاس ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 83-104]
 • مگ­ایران دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 220-237]
 • منابع اطلاعاتی تحلیل فرایند مجموعه‌سازی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 151-174]
 • منزلت منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 5-22]
 • مهارت‌های اخلاقی تأثیر قصه‌گویی خلاق با رویکرد مثبت‌نگر بر مهارت‌های اخلاقی مبتنی بر همدلی پسران دبستانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 233-249]
 • مهارت‌های ارتباطی رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 66-83]
 • مهارت‌های ارتباطی بررسی وضعیت مثبت اندیشی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و تأثیر آن بر مهارت‌های ارتباطی این کتابداران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 153-170]
 • مهارت‌های ارتباطی رابطه سواد اطلاعاتی با توانایی برقراری ارتباط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 312-333]
 • مهارت‌های جستجو ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطلاعات در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 238-257]
 • موانع شناسایی و رتبه‌بندی موانع جذب و توسعه مشارکت‌های مردمی در کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 291-311]
 • موتورهای کاوش مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 128-152]

ن

 • نام‌گذاری بررسی کمی و کیفی وضعیت نام‌ کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 40-65]
 • نظریه داده‌بنیاد شناسایی عوامل مؤثر بر کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها: یک مطالعه مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-198]
 • نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 84-108]
 • نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بررسی کمی و کیفی وضعیت نام‌ کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 40-65]
 • نوجوانان سرطانی تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ پیاده‌سازی طرح کتاب‌رسانی بر میزان تاب-آوری و امید به زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 211-232]
 • نورمگز دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 220-237]
 • نیاز اطلاعاتی عدم قطعیت: جلوه‌های چندگانه در نیاز اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 5-19]
 • نیاز به شناخت مورد پژوهی اجتناب از اطلاعات در دانشجویان پزشکی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 198-219]

و

 • واسپارگاه­ها منابع آموزشی باز: بررسی تجربه ‌عملی در دنیا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 258-280]
 • وب 2 منابع آموزشی باز: بررسی تجربه ‌عملی در دنیا [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 258-280]
 • وفاداری داوطلبان تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017): مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 268-290]

ه

 • هستی‌شناسی قابلیت تبدیل اصطلاح‌نامه به هستی‌شناسی (مرور سیستماتیک) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 105-127]
 • همدان تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ پیاده‌سازی طرح کتاب‌رسانی بر میزان تاب-آوری و امید به زندگی نوجوانان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 211-232]
 • همدلی تأثیر قصه‌گویی خلاق با رویکرد مثبت‌نگر بر مهارت‌های اخلاقی مبتنی بر همدلی پسران دبستانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 233-249]