سردبیر نشریه: دکتر محسن نوکاریزی

 

جهت مشاهده اطلاعات به تفکیک سال، به بخش اطلاعات آماری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه فرمایید.

 اولین سال انتشار

1383

 تعداد دوره‌ها

17

 تعداد شماره‌ها

30

 تعداد نویسندگان

653

 تعداد مقالات ارسال شده

2,153

 تعداد مقالات رد شده

1,552

درصد عدم پذیرش

72

 تعداد مقالات پذیرفته شده

428

 تعداد داوران

  92

 

 

«پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی»، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نشریه علمی است که نخستین شماره آن با همین نام منتشر شد. مالکیت مادی و معنوی این نشریه ادواری به دانشگاه فردوسی مشهد تعلق دارد.

این نشریه از سال 1390 از نشریه «مطالعات تربیتی و روان‌شناسی» مستقل گردید. «پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی» به صورت دو فصلنامه، به زبان فارسی، با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌شود و به استناد مجوز شماره 19/3/11/105032 مورخ 1389/12/14«کمیسیون نشریات علمی کشور» دارای اعتبار علمی است.

قابل ذکر است «پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی»، همکاری خود را با «انجمن مدیریت اطلاعات ایران» از تاریخ 1402/01/20 آغاز کرد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1402 

فراتحلیل اعتماد سازمانی و تسهیم دانش

صفحه 26-5

10.22067/infosci.2023.80467.1148

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


روش‌های یادگیری خودکار هستی‌نگاشت‌ها در حوزۀ مفاهیم قرآنی: مطالعۀ مروری دامنه‌ای

صفحه 49-27

10.22067/infosci.2023.83083.1169

علی میرعرب؛ مرتضی محمدی استانی؛ فائزه سادات طباطبایی امیری؛ سمیه دهقانی سانیج


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها