سردبیر نشریه: دکتر محسن نوکاریزی

 

جهت مشاهده اطلاعات به تفکیک سال، به بخش اطلاعات آماری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه فرمایید.

 اولین سال انتشار

1383

 تعداد دوره‌ها

17

 تعداد شماره‌ها

29

 تعداد نویسندگان

644

 تعداد مقالات ارسال شده

2,134

 تعداد مقالات رد شده

1,548

درصد عدم پذیرش

73

 تعداد مقالات پذیرفته شده

418

 تعداد داوران

  92

 

 

«پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی»، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک مجله علمی است که نخستین شماره آن با همین نام منتشر شد. مالکیت مادی و معنوی این نشریه ادواری به دانشگاه فردوسی مشهد تعلق دارد.

این نشریه از سال 1390 از نشریه «مطالعات تربیتی و روان‌شناسی» مستقل گردید. «پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی» به صورت دو فصلنامه، به زبان فارسی، با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌شود و به استناد مجوز شماره 19/3/11/105032 مورخ 1389/12/14«کمیسیون نشریات علمی کشور» دارای اعتبار علمی است.

قابل ذکر است «پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی»، همکاری خود را با «انجمن مدیریت اطلاعات ایران» از تاریخ 1402/01/20 آغاز کرد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1402، صفحه 1-249 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه ویراستار مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها