پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک مجله علمی-پژوهشی است که نخستین شماره آن با همین نام آغاز به انتشار کرد. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به دانشگاه فردوسی مشهد تعلق دارد. این نشریه از سال 1390 به صورت نشریه مستقل از نشریه "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" گردید. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 105032/11/3/19 مورخ 1389/12/04 "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد.

چشم انداز و هدف‌ها

این پژوهشنامه در پی تحقق هدف‌های زیر است:

• ایجاد بستر مناسب برای نشر نظریه ها، یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی؛

• گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و خوانندگان؛

• افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی مقاله های انتشاریافته در سطح ملی و فراملی؛

• ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور؛

• ترویج استانداردهای نشر ادواری‌ها در کشور.

مخاطبان اصلی

مخاطبان این پژوهشنامه را پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کتابداران، متخصصان اطلاعات، و دانشجویان رشته‌ علم اطلاعات و دانش شناسی و نیز رشته های مرتبط (علوم رایانه، تعامل انسان-اطلاعات، ارتباطات، زبانشناسی، و مانند آنها) تشکیل می‌دهند.

گستره موضوعی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی مقاله های اصیل و نوآورانه ای را می پذیرد و منتشر می کند که مرتبط با حوزه های زیر باشد: کتابداری و اطلاع رسانی، پردازش و سازماندهی اطلاعات، مجموعه سازی، اشاعه اطلاعات، ارزیابی خدمات، اطلاع سنجی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، اصطلاح شناسی، جامعه اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات، زبان شناسی رایانه‌ای، و سایر زمینه‌های بین رشته‌ای مرتبط در عرصه کتابداری و علوم اطلاعات.

فرایند داوری مقالات در نشریه

1- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه

2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله

3- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)

4- ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران ، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود.

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه درج جدول پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته) در ابتدای مقاله

7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله

8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله

9- تأیید فرآیند داوری توسط سردبیر یا اعضای هیات تحریریه

10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.

11- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله

 

سیاست دسترسی آزاد

مقالات نشریه پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی با هدف گسترش آزادانه دانش در سطح جهان، به صورت آزاد و بدون دریافت هزینه از نویسندگان و خوانندگان، در دسترس عموم قرار می گیرد.

هزینه چاپ مقاله در نشریه

در حال حاضر پذیرش و چاپ مقالات در نشریه هزینه ندارد.