شرایط و ضوابط ارسال مقاله

«پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی» وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، حاصل مقاله‌های برگرفته شده از نتایج پژوهش‌هایی در زمینه‌های نظریه‌های اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازیابی اطلاعات و مانند آن است؛ همچنین مقاله‌هایی که جنبه بین‌رشته‌ای دارند و مستقیماً سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام‌های بازیابی اطلاعات را مورد واکاوی قرار می‌دهند، در صورتی‌که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشند، پذیرش می‌شود. مقالاتی که جنبه‌های نظری و فلسفی مباحث علم اطلاعات و دانش‌شناسی را بررسی، واکاوی و تحلیل و ترسیم نماید، در کانون توجه هیأت تحریریه این نشریه قرار می‌گیرند. این پژوهش‌نامه به صورت دوفصلنامه‌، به زبان فارسی و با چکیده مبسوط انگلیسی، با محورهای موضوعی درج شده در اهداف و چشم‌انداز منتشر می‌شود.

فایل‌های موردنیاز برای بارگذاری در سایت نشریه (هنگام ارسال نسخه اولیه مقاله):

 اصل مقاله

 مشخصات نویسندگان

 فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

گزارش همانندجو

فایل‌های مورد نیاز در بخش فرم‌ها و فایل‌های راهنما در راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است.

قوانین پژوهش‌نامه

به منظور ایجاد تسهیل در روند داوری و چاپ مقاله، از پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقاله علمی خود در این پژوهش‌نامه هستند، خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایند، در غیر این ‌صورت مقاله قابل بررسی و ارزیابی نخواهد بود.

دریافت مقاله صرفاً از طریق وب‌سایت «پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی» ، به آدرس https://infosci.um.ac.ir  امکان‌پذیر است و نشریه از پذیرش مقاله به صورت دستی و یا از طریق ایمیل معذور است.

مقاله‌‌ای که برای بررسی و چاپ به پژوهش‌نامه ارسال می‌شوند، قبلاً در نشریه داخلی و خارجی دیگری به چاپ نرسیده باشند و یا هم‌زمان (تا اعلام نظر نهایی این پژوهش‌نامه) به نشریه‌های دیگر داخلی و یا خارجی ارسال نشده باشد.

منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شود. برای درج منابع از برنامه Endnote و براساس سبک APA استفاده شود.

پژوهش‌نامه در رد، قبول و ویراستاری مقاله آزاد است.

از هر نویسنده در سال فقط یک مقاله منتشر می‌شود؛ در صورتی که نویسنده در یک سال بیش از یک مقاله پذیرش‌شده داشته باشد، انتشار مقالات بعدی  به سال بعد موکول خواهد شد.

در مقاله‌هایی که از پایان‌نامه ارشد یا دکتری استخراج شده است، باید اسامی اساتید راهنما و مشاور در مقاله ذکر شود و نویسنده اول دانشجو و نویسنده مسئول استاد راهنما باشد.

فرستنده مقاله باید نویسنده مسئول مقاله باشد و تمامی مکاتبه‌ها و پی‌گیری‌های لازم در خصوص مقاله ارسال شده با نویسنده مسئول انجام خواهد شد، بدیهی است به سایر مکاتبه‌های غیر از نویسنده مسئول ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نویسنده مسئول، مسئولیت صحت مطالب را بر عهده دارد.

ترتیب اسامی نویسندگان بر اساس ترتیب ورود مشخصات در سایت پژوهش‌نامه است. نویسنده مسئول باید اسامی همه نویسندگان را به درستی و به طور کامل در پژوهش‌نامه نشریه وارد کند.

برای ارسال سریع مقاله‌های پذیرفته شده در ارزیابی اولیه به داوران منتخب، لازم است نویسندگان موارد ذکر شده در شیوه نگارش مقاله را به‌طور کامل رعایت نمایند.

مقاله‌ها توسط متخصصان موضوعی داوری می‌شوند و در صورت تصویب و پذیرش مقاله، در قسمت مقاله‌های آماده انتشار سایت نشریه قرار می‌گیرند و بعد از ویراستاری و صفحه‌آرایی به نوبت به شماره‌ای خاص اختصاص می‌یابند.

داوری مقاله دوسو کور است (در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسنده‌گان مقاله).

اطلاع‌رسانی به نویسنده مسئول از طریق سایت پژوهش‌نامه و نشانی ایمیل صورت می‌گیرد (نویسنده مسئول لازم است برای کسب اطلاعات و پی‌گیری‌های لازم به هر دو مراجعه نماید).

در صورت انصراف از روند بررسی و داوری مقاله، نویسنده مسئول لازم است انصراف خود را از طریق سایت پژوهش‌نامه (درخواست بازپس گیری مقاله) ارسال نماید.

تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه، تعارض منافع و مشخصات نویسندگان الزامی است (برای دریافت فرم‌ها و فایل‌های راهنما به منوی نویسندگان مراجعه شود).

مقاله ارسالی باید مطابق با راهنمای نگارش تهیه شده باشد، در غیر این صورت، مقاله به نویسنده بازگردانده شده و در فرایند ارزیابی قرار نخواهد گرفت (برای دریافت راهنمای نگارش و تدوین مقاله به منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم‌ها و فایل‌های راهنما مراجعه شود).

ایمیل نویسنده مسئول تا حد امکان، ایمیل سازمانی باشد.

توصیه می­شود پژوهشگران محترم تا حد امکان در متن مقاله خود به مقاله‌هایی که در شماره‌های گذشته «پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی» منتشر شده است، استناد کنند. بدیهی است این امر می­تواند در بالا بردن امتیاز پژوهش‌نامه در بین نشریات نمایه شده در ISC مؤثر باشد.