اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 162
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 106

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 389
تعداد مشاهده مقاله 172491
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 116913
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 55 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 359 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز