آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 208
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 130

مقالات منتشر شده (از سال 1382)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 401
تعداد مشاهده مقاله 112365
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 463 روز
درصد پذیرش 22 %