اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 190
تعداد پذیرش 37
تعداد عدم پذیرش 117

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 399
تعداد مشاهده مقاله 441997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 278740
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 52 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز