تماس با ما

مدیر اجرایی مجله: اعظم جنتی فر

 

آدرس پستی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربیتی و ران‌شناسی، پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، کدپستی: 9177948991      

 
 ایمیل: infosci@um.ac.ir
 
تلفن: 05138803696
 
نمابر: 05138807338
 

CAPTCHA Image