آخرین ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام

طبق آخرین گزارش پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، ضریب تاثیر پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 0.182 و کیفیت آن Q3 می‌باشد.