انتشار شماره جدید نشریه در نیم سال اول 1402

به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رساند مقاله‌های آخرین شماره پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی (دوره 13، شماره 2- شماره پیاپی 26)، با 12 مقاله، در 216 صفحه، آذرماه 1402 بر روی سایت پژوهش‌نامه به نشانی https://infosci.um.ac.ir/issue_5408_5483.html در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.