کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
ضرورت اشتراک دانش میان‌سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش در شهرهای هوشمند

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 5-28

10.22067/infosci.2022.73379.1068

سمیه جعفری باقی آبادی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا وصفی؛ شیما مرادی


تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 72-91

10.22067/infosci.2021.23742.0

حسین نورانی کوتنائی؛ نجلا حریری؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب الحوائجی


مستندسازی دانش تجربی آب: رویکردی عملیاتی به فرآیند مدیریت دانش طرح‌های توسعه منابع آب

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 242-261

10.22067/riis.v9i1.78043

ماندانا حیاتی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی


مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 129-152

10.22067/riis.v7i1.58500

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی