وضعیت حضور اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در شبکه‌های اجتماعی علمی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

مقدمه: ظهور و گسترش استفاده از اینترنت، پارادایم جدیدی از ارتباطات و تعاملات گروهی به وجودآورده است که شبکه اجتماعی خوانده می شود. شبکه‌ها ی اجتماعی به دو گروه عمومی نظیر فیسبوک، توییتر و ... و شبکه‌های  تخصصی نظیر: ریسرچ گیت، مندلی وآکادمیا تقسیم  می شوند. مقاله حاضر، با هدف تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره  فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تدوین شده است.
روش‌شناسی: این مطالعه کیفی بودکه با روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بودو معیار اصلی پژوهشگر در خصوص تعداد مصاحبه‌ها رسیدن به اشباع نظری بود.
یافته‌ها: تحلیل حاصل از داده‌ها، منجر به استخراج 3طبقه اصلی شامل زمینه‌ها ( تعامل ارتباطی، جستجوی دانش، اشتراک دانش)چالش‌ها(کمبود وقت، عدم آگاهی و مهارت ) و الزامات(مدیریت دانش شخصی، حمایت دانشگاه، فعالیت تشکل‌های علمی، حمایت دولت) و 11 زیر طبقه و 57 طبقه اولیه گردید.
نتیجه‌گیری: فعالیت اعضای هیئت علمی‌رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در شبکه‌های اجتماعی علمی  نیازمند بررسی مشکلات و از بین بردن موانع و کسب مهارت‌های لازم برای حضور اساتید در این شبکه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


حریری، نجلا و عنبری، امیرمهدی. (۱۳۹۱). سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی این شبکه‌ها در ایران. پژوهش‌نامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۸(۲)، ۴۵۵-۴۷۷.
میرزایی، مریم؛ رحیمی، صالح؛ و مرادی، محمود. (1395). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در تبادلات علمی (مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19 (1)، 108-130.
یعقوبی ملال، نیما، نصرت ریاحی‌نیا و مرجان کیان (1394). واکاوی نقش و کاربرد شبکه‌های اجتماعی برای دانشجویان. مجموعه مقالات همایش ملی شبکه‌های اجتماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگیری. تهران، 22 اردیبهشت 1394، دانشگاه علامه طباطبائی
Boyd DM & Ellison NB(2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication ; 13(1): 210-30.
Li, Xueme, Thelwall, Mike and Giustini, Dean. (2012). Validating Online Reference Managers for Scholarly Impact Measurement. Scientometrics, 91(2), 461-471.
MacMillan D.(2012) Mendeley: Teaching scholarly communication and collaboration through socialnetworking. Library Management; 33(8-9): 561-9.
Madhusudhan, M. (2012). Use of social networking sites by research scholars of the University of Delhi: A study. The International Information & Library Review44(2),100-113.
Nandez, G., & Borrego, Á. (2013). Use of social networks for academic purposes: a case study. Electronic Library, 31(6), 781-791.
Scott, John.(2006).Sociology-The key concepts.London : Routledge.
Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Basics of qualitative research: techniques And procedures for developing Grounded Theory (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Thelwall, Mike & Kousha, Kayvan. (2013). Academia.edu: Social Network or Academic Network? Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65(4), 721-731.
Zhuang, Shuying.(2013). Personal Knowledge Management and Mlearning in the Learning Society. International Conference on Science and Social Research,101-105.
CAPTCHA Image