دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، آبان 1398 
اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات

صفحه 221-241

10.22067/riis.v0i0.60371

روح اله خادمی؛ غلامرضا حیدری؛ زاهد بیگدلی؛ بابک مختاری


مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی

صفحه 201-220

10.22067/riis.v0i0.73983

داود حاصلی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ هاشم عطاپور؛ ملوک السادات حسینی بهشتی