1. موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-23

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.60594

چکیده
  مقدمه: علیرغم مزایای متعدد اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهشگران، بسیاری از آنها از اشتراک‌گذاری داده‌ها خودداری می‌کنند. مقاله حاضر به بررسی موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها پرداخته است. روش‌شناسی: مطالعه حاضر به روش مروری، ادبیات حوزه اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی را در پایگاه‌های معتبر علمی شامل وب‌آو­ساینس، اسکوپوس، ...  بیشتر

2. تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

رویا پورحاجی؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 24-43

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.80630

چکیده
  مقدمه: پرورش و توسعه اخلاق پژوهش در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از اهمیت وافری در نظام‌های آموزش عالی کشورهای پیشرو و اسناد فرادست دانشگاه‌های ایران به شمار می‌رود. هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت، تعیین اهمیت و سهم عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق پژوهش در میان دانشجویان گروه‌های مختلف تحصیلی بود. روش‌شناسی: از نوع همبستگی و ...  بیشتر

3. الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه‌های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رویکرد گراندد تئوری

غلامعلی رودی؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 44-64

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.81328

چکیده
  مقدمه: دانش ضمنی یا دانش تلویحی به دانشی اشاره دارد که در پی تجربه‌ها، مهارت‌ها، و دانایی‌های شخصی، در اذهان مردم جوامع پدید می‌آید، و فرموله کردن آن بسیار مشکل است و نمی‌توان آن‌را توضیح داد یا به دیگران انتقال داد. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه‌های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ...  بیشتر

4. بیب‌فِرِیم: چارچوب کتابشناختی نوین در محیط داده‌های پیوندی

فاطمه پازوکی؛ سلما کشاورزیان

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 226-241

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.62892

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش، معرفی و بررسی مدل بیب‌فریم[1] به‌ عنوان چارچوب کتابشناختی جدیدی است که به عنوان جایگزین مارک با کاربست بهتر در محیط داده‌های پیوندی مطرح شده است. روش‌شناسی: مقاله از نوع مروری - تحلیلی است که کاربری بیب‌فریم را در توصیف کتابشناختی منابع و معرفی ویژگی‌های این مدل نوظهور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. یافته‌ها: ...  بیشتر

5. شناسایی نقش کتابخانه‌های عمومی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با فراهم‌آوری منابع و خدمات از دیدگاه خبرگان

شهناز مصیب زاده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-87

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v9i1.74851

چکیده
  مقدمه: با توجه به گسترش خشونت و جرم و جنایت در جامعه با وجود اعمال روش‌های کیفری، به نظر می‌رسد که روش‌های پیشگیرانه بیشتر از روش‌های کیفری می‌تواند بر کاهش ارتکاب جرم اثر بگذارد و به این ترتیب است که پای نهادهای اجتماعی و فرهنگی مانند کتابخانه‌های عمومی به میان می‌آید. به این منظور در این مطالعه به شناسایی نقش کتابخانه‌های عمومی ...  بیشتر

6. اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق

زینب عطایی کردیانی؛ معصومه تجعفری؛ محسن نوکاریزی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 88-113

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.69745

چکیده
  مقدمه: کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک قدرت اجتماعی می‌توانند در رفع مشکلات و آسیب‌های فردی و اجتماعی ایفای نقش کنند. از سویی، بر طبق آمارها، طلاق یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در ایران و به‌ویژه در استان خراسان رضوی است. بنابراین هدف از این پژوهش، اولویت‌بندی‌ و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد ...  بیشتر

7. مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی ایران؛ مطالعه دلفی

بتول کیخا؛ حسن کیانی؛ امیر غائبی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-139

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.81440

چکیده
  هدف: کتابخانه­‌های عمومی به‌عنوان یکی از مجاری مهم و پرکاربردِ ارائه اطلاعات نقش مشارکتیِ قابل‌توجهی در آموزش و ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی کاربران دارند. هدف این مقاله، تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی در بافت کتابخانه‌های عمومی کشور با در نظر داشتن خلأ مهارتی جامعه مخاطب و همچنین فقدان ...  بیشتر

8. طراحی و آزمون مدل رابطه علّی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

زینب محمدی؛ زاهد بیگدلی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-161

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.79884

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدل رابطه علّی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است. روش‌شناسی: روش انجام پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مدل معادلات ساختاری (SEM) است که یک روش چند متغیری می‌باشد. پژوهش‌های زیادی در ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر انجام شده ...  بیشتر

9. تأثیر مؤلفه‌های سازمانی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی درکتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران: از وضع موجود تا آرمانی

سمیرا صابری؛ محمد حسن زاده؛ فریبرز درودی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 162-183

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.72425

چکیده
  هدف: امروزه شبکه‌­های اجتماعی در کتابخانه­‌ها به عنوان یک نمونه جدید و قدرتمندی از ارتباطات میان کتابداران و کاربران به حساب می­‌آید. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های سازمانی بر کاربست شبکه‌­های اجتماعی در کتابخانه­‌های دانشگاهی ایران در دو وضعیت موجود و آرمانی انجام گرفته است. روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی ...  بیشتر

10. بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

احمد شعبانی؛ مهناز آذریان؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی دهقان سفید کوه

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 184-201

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.78508

چکیده
  مقدمه: جامعه‌پذیری سازمانی به‌عنوان پذیرش ارزش‌ها و هنجارهای سازمان و انطباق کارکنان با آن‌ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمانی دارد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطۀ  جامعه‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اصفهان انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش،کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع هم‌بستگی است. جامعۀ آماری پژوهش ...  بیشتر

11. تحلیل گفتمان دیدگاه کودکان دربارۀ عناصر نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) در داستان‌‌ها

بهار قادری؛ مهری پریرخ؛ زهره سپهری شاملو؛ رحمت الله فتاحی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 202-225

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.80179

چکیده
  زمینه و هدف: باتوجه‌به اهمیت دوران کودکی در آسیب‌های روانی دوران بزرگسالی و نیز باتوجه‌به نقش و تأثیر داستان‌ها در نگرش و رفتار کودکان، هدف این پژوهش، بررسی توانمندی کودکانِ گروه سنی «ب» و «ج» در درک عناصر نظریۀ REBT در داستان‌ها است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد روان‌شناسی گفتمان انجام گرفته است که یکی از شاخه‌های ...  بیشتر

12. بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی اثر به اثر در میان آثار موسیقایی ایرانی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌‏های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.)

رقیه السادات وزیری بزرگ؛ علیرضا نوروزی؛ غلامرضا فدائی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 242-266

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.75968

چکیده
  مقدمه: حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی نیاز به الگوهای دارد که زمینه برقراری ارتباط عناصر کتابشناختی در آثار مختلف را فراهم نماید. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی وضعیت موجود پیشینه‏‌های کتابشناختی آثار موسیقایی ایرانی از نظر روابط کتابشناختی اثر به اثر بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) است. روش‌شناسی: ...  بیشتر