ضرورت اشتراک دانش میان‌سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش در شهرهای هوشمند

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کتابدار مرجع کالج اِل‌کامینو

چکیده

مقدمه: این مطالعه در راستای تبیین ضرورت اشتراک دانش میان‌سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش، درصدد است، در مورد وضعیت موجود و همچنین اهمیت شناسایی عوامل زمینه‌ای تأثیرگذار، مراحل و فرایندها، روش‌ها و ابزارها و در نهایت پیامدهای حاصل از اشتراک دانش ‌میان‌سازمانی در مراکز فوق در بستر شهرهای هوشمند طرح مسئله ‌کند.
روش‌شناسی: مطالعه بنیادی ـ کاربردی حاضر با رویکرد مروری تحلیلی با استفاده از روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای مبتنی بر ادبیات و متون مرتبط در حوزه‌های مدیریت دانش، شهر هوشمند و توسعه فرهنگی این شهرها با تمرکز بر مراکز اطلاعات و دانش تدوین شده است.
یافته ­ها: در سایه مدیریت و اشتراک‏‌گذاری دارایی‌های دانشی موجود میان مراکز اطلاعات و دانش، از دوباره‌‏‌کاری در تولید و استفاده از داده، اطلاعات و دانش توسط مراکز ذکرشده جلوگیری شده، هزینه‏‌ها کاهش یافته و از قابلیت‏‌ اشتراک دارایی‌های دانشی در راستای برنامه‏‌ریزی‏‌ها، تصمیم‏‌گیری‏‌ها و هوشمندسازی خدمات به‌طور مؤثری بهره‌برداری می‌شود.
نتیجه‌گیری: شهرهای هوشمند نتیجه برهم‏‌کنش‏‌های میان شهروندان، نهادها و کارکردهای شهری با استفاده از داده، اطلاعات، دانش و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. در نتیجه، لازم است تمام سازمان‏‌هایی که در شهر، منشأ ارائه خدمات به شهروندان در حوزه‏‌های مشخصی هستند، بر اساس یک سری داده، اطلاعات و دانش مشترک و در نقطه‌ای مشترک، تصمیمات خود را اتخاذ کرده و فقط نتیجه‏‌ای که حاصل کار چند سازمان است به ذی‌نفعان اصلی یا همان شهروندان ارائه گردد. در این راستا شهرهای هوشمند به‌عنوان زیست‌بوم‌‏‌های شهری جدید با استفاده از نظام داده، اطلاعات، دانش و نوآوری باز، منجر به یکپارچه شدن فناوری‏‌های دیجیتالی، دانش و دارایی‏‌ها و به‌تبع، افزایش پاسخگویی به شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی آنان خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذری جهرمی، محمدجواد (1398). «برای تحقق شهر هوشمند باید بر مشارکت بین دستگاهی تمرکز شود/ از ظرفیت استارتاپ‏‌ها استفاده کنیم». وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند. بازیابی شده در 28 مهر 1400 از: https://ito.gov.ir/fa/news/103718
اسفندیاری، محسن، و موسی‌خانی، مرتضی (1400). تدوین مدل بومی و پارادایمی مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند. اقتصاد و مدیریت شهری، ۹ (۳۴)، 101-118. Doi: 10.52547/iueam.9.34.101
اقبالی، سیما (1397). بررسی عوامل مؤثر در تحقق شهر هوشمند با روش مدلسازی ساختاری تفسیری و سلسله مراتبی فازی: موردمطالعه یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم مهندسی.
اقدسی، محمد، و بذرافشان، مرتضی (1394). تعیین عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش بین سازمانی در فرایندهای مشارکتی (مورد کاوی سازمان امور مالیاتی). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، ۱۲ (۱)، ۱-۱۹. بازیابی شده در 3 مهر 1400 از : https://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1039-fa.html
اولیاء، محمدصالح؛ بهجت، محسن، و موسوی، ناصر (1384). طرح تدوین مبانی ارزیابی عملکرد سازمان‏‌های فرهنگی، ناظر محمد ابوبی اردکانی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی. بازیابی شده در 4 مهر 1400 از : https://sccr.ir/Files/8082.pdf
بیکی، مهدی (1399). «ترویج فرهنگ کتابخوانی بهترین فعالیت فرهنگی در دوران کرونا است». خبرگزاری شبستان. بازیابی شده در 7 مهر 1400 از : http://shabestan.ir/detail/News/991652
بیگدلی، محمد (1395). چالش‌های ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی کشور. چالش‏‌های جهان، سال شماره 2 (6)، 5-36.
جعفری باقی‌آبادی، سمیه، و جباری، لیلا (1398). رصدخانه شهری: گامی به‌سوی مدیریت دانش در شهر هوشمند، تهران: دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات. بازیابی شده در 2 مهر 1400 از: https://civilica.com/doc/952713/
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389). نقشه جامع علمی کشور.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392). نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند (1397). پیش‏‌نویس برنامه تهران هوشمند. بازیابی شده در 1 مهر 1399 از: https://smart.tehran.ir/wp-content/uploads/2019/09/PPTH-WEB.pdf
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‏‌های نوین (1395). گزارش شهر هوشمند و الزامات قانونی آن. بازیابی شده در 1 مهر 1400 از : https://rc.majlis.ir/fa/report/show/985405
رحمانی، بتول، و نوشین‌فرد، فاطمه (1394). تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۶ (3)، ۷۹-۹۲. بازیابی شده در 1 مهر 1400 از : http://nastinfo.nlai.ir/article_470.html
رشیدی، حمیدرضا؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم، و شریف خلیفه سلطانی، سیدمصطفی (1384). بررسی روند برنامه‏‌ریزی فعالیت‏‌های فرهنگی دانشگاه‏‌های دولتی اصفهان طی برنامه‏‌های دوم و سوم توسعه کشور. روان‏‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 70، 199-220. بازیابی شده در 1 مهر 1400 از : https://www.sid.ir/paper/55647/fa
رضوی‏‌زاده، اعظم، و مفیدی، محمدرضا (1397). شهر هوشمند. تهران: سیمای دانش.
سازمان اداری و استخدامی کشور (1399). دستورالعمل ملی مدیریت دانش برای دستگاه‏های اجرایی. بازیابی شده در 1 مهر 1400 از : https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1638071
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند (1399). 10 ابزار کلیدی در 50 شهر هوشمند جهان. ترجمه و تنظیم مریم پرستش. تهران: روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند (1398). سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند، نشست تخصصی چالش‌های اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌های شهری. بازیابی شده در 16 مرداد 1399 از: https://khabarban.com/a/25890333
سرخ‌کمال، کبری؛ بیرانوندزاده، مریم، و زنجیرچی، سیدمحمود (1390). سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی. برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 1(2)، 95-108.‎ بازیابی شده در 1 مهر 1400 از : https://journals.ui.ac.ir/article_15901.html
سازمان برنامه‌وبودجه (1395). سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1395- 1399.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس، و حجازی، الهه (1376). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
شنایدر، سوزان سی، و بارسو، ژان لوئی (1393). مدیریت در پهنه فرهنگ‏‌ها، ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‏‌های فرهنگی.
صادقی، علی (1391). مدل مفهومی رصدخانه شهری تهران با بهره‏‌گیری از تجربیات جهانی. دوماهنامه شهرنگار (60-61)، 15-24. بازیابی شده در 1 مهر 1400 از : https://www.magiran.com/paper/1128311
صادقی فسایی، سهیلا، و عرفان‏منش، ایمان (1394). مبانی روش‏شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی (موردمطالعه تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی). راهبرد فرهنگ، 8(29): 61-91. بازیابی شده در 16 مهر 1400 از: http://www.jsfc.ir/article_15066.html
عسگری، مهین (1397). شهر هوشمند پایدار و راهکارهای رسیدن به آن. بازیابی شده در 16 مهر 1400 از:  https://kargosha.com/fa/content/id/1019
قناویز‌چی، محمد‌علی، و داور‌پناه، محمد‌رضا (1386). بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتاب‌خوانی با الگوی انگیزشی مزلو. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(4)، 89-110. بازیابی شده در 16 مهر 1400 از: http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43868.html
قنبری، حکیمه (1396). مدلسازی ساختاری نظریه شهر هوشمند بر پایه حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهرداری تبریز). پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی.
کازبی، پُل کریس (1389). روش‏های پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه غلامرضا نفیسی و کامران گنجی. قم: آینده درخشان.
کاوسی، اسماعیل، و مقیمی، علی‌رضا (1388). ارزیابی فعالیت‏‌های فرهنگی در فرهنگسرای تهران. برنامه‏‌ریزی فرهنگی، 37، 51-84.
کریمی، سیده راضیه (1395). ارایه مدلی برای به‌کارگیری معماری سرویس‌گرا در تحقق توانمندساز تعامل پذیری در شهر هوشمند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولاد، دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
لطفی، نسترن (1396). تدوین و اولویت‏‌بندی شاخص‏‌های شهر هوشمند در شهر یزد با تاکید بر توسعه‌ی پایدار. پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم مهندسی.
مرکز تحقیقات شهر هوشمند (1400). طرح تحول هوشمند شهر تبریز.
نعمتی انارکی، لیلا (1394). اشتراک دانش برون‌سازمانی: ارائه الگویی جامع. اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، (۱)، ۱۰-۲۳. بازیابی شده در 5 مهر 1400 از : https://jmis.hums.ac.ir/article-1-30-fa.html
نفیسی، زهره السادات، و شاهرخیان، علیرضا (1390). برنامه‌ریزی راهبردی و سازماندهی نوین حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز در جهت بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملکرد اقتصادی، همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری‌ها، شیراز. بازیابی شده در 12 مهر 1400 از: https://civilica.com/doc/173205/
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران (1397). چارچوب پیشنهادی سند ملی شهر هوشمند: ماهیت، وضعیت شهرهای کشور، مدل‏‌های جهانی، راه‌کارهای اجرای بومی. بازیابی شده در 14 مهر 1400 از : https://ito.gov.ir/uploads/images/gallery/file/doc948722223.pdf
Al Nuaimi, E., Al Neyadi, H., Mohamed, N., & Al-Jaroodi, J. (2015). Applications of big data to smart cities. Journal of Internet Services and Applications, 6(1), 1-15. Doi: 10.1186/s13174-015-0041-5.
Anthopoulos, L. G. (2017). Smart government: A new adjective to government transformation or a trick? Understanding Smart Cities: A Tool for Smart Government or an Industrial Trick? 263-293. Doi: 10.1007/978-3-319-57015-0.
Bianchini, D., & Avila, I. (2014). Smart cities and their smart decisions: Ethical considerations. IEEE Technology and Society Magazine, 33(1), 34-40. Doi: 10.1109/MTS.2014.2301854.
Boyes, B. (2016). Smart cities and knowledge management. RealKM Magazine. Retrieved on 12 September 2021 from: https://realkm.com/2016/07/22/smart-cities-and-knowledge-management.
Capra, C. F. (2016). The Smart City and its citizens: Governance and citizen participation in Amsterdam Smart City. International Journal of E-Planning Research (IJEPR), 5(1), 20-38. Retrieved on 18 September 2021 from: https://ideas.repec.org/a/igg/jepr00/v5y2016i1p20-38.html
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Urban Technology, 18(2), 65-82. Doi: 10.1080/10630732.2011.601117
Chai, S. & Kim, M. (2012). A social-technical approach to knowledge contribution behavior: an empirical investigation of social networking sites users. International Journal of Information Management, 32(2), 118-126. Retrieved on 12 September 2021 from: https://psycnet.apa.org/record/2012-06081-004
Chen, Z., & Chen, N. (2019). A real-time and open geographic information system and its application for smart rivers: A case study of the Yangtze River. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(3), 114. Doi: 10.3390/ijgi8030114
Checkland, P., & Holwell, S. (1998). Information, systems, and information systems. Chichester: John Wiley & Sons.
Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., & Scholl, H. J. (2012, January). Understanding smart cities: An integrative framework. In 2012 45th Hawaii international conference on system sciences (pp. 2289-2297). IEEE. Doi: 10.1109/HICSS.2012.615
Cobb, S. (2016). Data privacy and data protection: US law and legislation. An ESET White Paper, 1-15. Retrieved on 12 September 2021 from: https://www.researchgate.net/publication/309456653_Data_privacy_and_data_protection_US_law_and_legislation
Coe, A., Paquet, G., & Roy, J. (2001). E-governance and smart communities: a social learning challenge. Social Science Computer Review, 19(1), 80-93. DOI:10.1177/089443930101900107
Cragg, P., Caldeira, M., & Ward, J. (2011). Organizational information systems competences in small and medium-sized enterprises. Information & Management, 48(8), 353-363. Retrieved on 9 September 2021 from: https://www.academia.edu/17577453/Organizational_information_systems_competences_in_small_and_medium_sized_enterprises
Dameri, R. P., & Ricciardi, F. (2015). Smart city intellectual capital: an emerging view of territorial systems innovation management. Journal of Intellectual Capital. Doi: 10.1108/JIC-02-2015-0018
Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2002). Building collaborative digital government systems. In Advances in digital government, Springer, Boston, MA, 259-273. Doi: 10.1007/0-306-47374-7_16
Earl, M. (2001). Knowledge management strategies: Toward a taxonomy. Journal of Management Information Systems, 18(1), 215-233. Doi: 10.1080/07421222.2001.11045670
Ergazakis, K., Metaxiotis, K., & Psarras, J. (2004). Towards knowledge cities: conceptual analysis and success stories. Journal of Knowledge Management, 8(5), 5-15. Doi:10.1108/13673270410558747
Ferronato, P., & Ruecker, S. (2018). Smart Citizenship: Designing the interaction between citizens and smart cities. Retrieved on 12 September 2021 from: https://dl.designresearchsociety.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1648&context=drs-conference-papers. Doi: 10.21606/ drs.2018.480
Giffinger, R., & Pichler-Milanović, N. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna University of Technology. Retrieved on 12 September 2021 from: https://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. (2004). Information systems in supply chain integration and management. European journal of operational research, 159(2), 269-295. Doi: 10.1016/j.ejor.2003.08.016
Holden, M. (2006). Urban indicators and the integrative ideals of cities. Cities, 23(3), 170-183. DOI:10.1016/j.cities.2006.03.001
IBM (2010). Smarter thinking for a smarter planet. Retrieved on 12 September 2021 from: https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/smarterplanet/transform/
Kitchin, R. (2014). The Real-Time City? Big Data and Smart
Urbanism. GeoJournal, 79, 1–14. Doi: 10.1007/s10708-013-9516-8
Khatoun, R., & Zeadally, S. (2016). Smart cities: concepts, architectures, research opportunities. Communications of the ACM, 59(8), 46-57.
Kitchin, R. (2016). The ethics of smart cities and urban science. Philosophical transactions of the royal society A: Mathematical, physical and engineering sciences, 374(2083), 1-15. Doi: 10.1098/rsta.2016.0115
Komninos, N. (2006). The architecture of intelligent cities. Intelligent Environments, 6, 53-61. Retrieved on 19 September 2021 from: https://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkozje%29%29/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2425730
Lei, Z., (2009). Understanding the "Boundary" in Information Sharing and Integration in System Sciences. 42nd Hawaii International Conference. DOI: 10.1145/1930321.1930350
Lundgren, C., Bokrantz, J., & Skoogh, A. (2021). A strategy development process for Smart Maintenance implementation. Journal of Manufacturing Technology Management. DOI:10.1108/JMTM-06-2020
Moller, K. & Svahn, S. (2004). Crossing east-west boundaries: knowledge sharing in inter-cultural business networks. Industrial Marketing Management, 33(3), 219-228. DOI:10.1016/j.indmarman.2003.10.011
Moustaka, V., Vakali, A., & Anthopoulos, L. G. (2017). CityDNA: smart city dimensions' correlations for identifying urban profile. In Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, 1167-1172. Doi: 10.1145/3041021.3054714
Moustaka, V., Vakali, A., & Anthopoulos, L. G. (2018). A systematic review for smart city data analytics. ACM Computing Surveys (CSUR), 51(5), 1-41. Doi: 0.1145/3239566.
Negre, E., Rosenthal-Sabroux, C., & Gascó, M. (2015, January). A knowledge-based conceptual vision of the smart city. In 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 2317-2325). IEEE.
Park, J., Duque-Hernández, J., & Díaz-Posada, N. (2018). Facilitating business collaborations for industrial symbiosis: The pilot experience of the sustainable industrial network program in Colombia. Sustainability10(10), 36-37. Doi: 10.3390/su10103637
Pereira, G. V., Parycek, P., Falco, E., & Kleinhans, R. (2018). Smart governance in the context of smart cities: A literature review. Information Polity23(2), 143-162. Doi: 10.3233/IP-170067
Porumb, E. M., & Ivanova, N. V. (2014). Development through Knowledge Economy: Cluj-Napoca – a European Smart City. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 2(3), 453. Retrieved on 6 September 2021 from: https://ideas.repec.org/a/nup/jrmdke/v2y2014i6p453-461.html
Ramaswamy, R., & Madakam, S. (2013). The state of art: Smart cities in India: A literature review report. International Journal of Innovative Research and Development, II, 12, 115-119. Retrieved on 12 September 2021 from: http://internationaljournalcorner.com/index.php/ijird_ojs/article/view/134163
Roblek, V., & Meško, M. (2020). Smart city knowledge management: Holistic review and the analysis of the urban knowledge management. In The 21st Annual International Conference on Digital Government Research, 52-60. Doi: 10.1145/3396956.3398263
Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M., & Oliveira, A. (2011, May). Smart cities and the future internet: Towards cooperation frameworks for open innovation. In The future internet assembly, Springer, Berlin, Heidelberg, 431-446. Doi: 10.1007/978-3-642-20898-0_31
Shanafelt, T., Ripp, J., & Trockel, M. (2020). Understanding and addressing sources of anxiety among health care professionals during the COVID-19 pandemic. Jama, 323(21), 2133-2134.‏ doi:10.1001/jama.2020.5893
Shih, S. C., Hsu, S. H. Y., Zhu, Z. & Balasubramanian, S. K. (2012). Knowledge sharing ˚ a key role in the downstream supply chain. Information & Management, 49(2), 70-80. Doi: 10.1016/j.im.2012.01.001
Tutar, Hasan, Altinoz, Mehmet, Cakiroglu, Demet (2014), "A Study on Cultural
Difference Management Strategies at Multinational Organizations", 10th
International Strategic Management Conference, Procedia- Social and
Behavioral Sciences
, 150, 345-353. Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.023
Viale Pereira, G., Cunha, M. A., Lampoltshammer, T. J., Parycek, P., & Testa, M. G. (2017). Increasing collaboration and participation in smart city governance: A cross-case analysis of smart city initiatives. Information Technology for Development, 23(3), 526-553. Doi: 10.1080/02681102.2017.1353946
Wang, S., Noe, R. A., (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131. Doi: 10.1016/j.hrmr.2009.10.001
Yigitcanlar, T., & Lee, S. H. (2014). Korean ubiquitous-eco-city: A smart-sustainable urban form or a branding hoax? Technological Forecasting and Social Change, 89, 100-114. Doi: 10.1016/j.techfore.2013.08.034
Yoo, J. S., Min, K. J., Jeong, S. H., & Shin, D. B. (2016). Inter-ministerial collaboration to utilize CCTV video service operated by U-City center of South Korea. Spatial Information Research, 24(4), 389-400. Retrieved on 16 September 2021 from: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002139660
CAPTCHA Image