موضوعات = مدیریت دانش
بررسی تأثیر جو سازمانی بر اشتراک دانش و رفتار کار نوآورانه (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22067/infosci.2023.77844.1126

پروین نجف پور مقدم؛ علی بیرانوند؛ عرفانه راسخ جهرمی


ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 162-185

10.22067/infosci.2023.74162.1078

زهرا کیان راد؛ فاطمه فهیم نیا؛ سیامک محبوب؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


ضرورت اشتراک دانش میان‌سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش در شهرهای هوشمند

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 5-28

10.22067/infosci.2022.73379.1068

سمیه جعفری باقی آبادی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا وصفی؛ شیما مرادی