دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1401 
بازشناسی سایه‌نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون

صفحه 59-75

10.22067/infosci.2021.67904.1002

زهرا صالح آبادی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


ارائه چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب‌وکار با رویکرد گراندد تئوری

صفحه 76-99

10.22067/infosci.2022.24172.0

ام البنین (طلیعه) فیض بخش کلیسرانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نوید نظافتی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


مطالعه فراترکیب مؤلفه‌های سواد انتقادی دانشجویان

صفحه 121-141

10.22067/infosci.2021.69594.1020

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی