پیشرفت یا کامیابی علم از دیدگاه فلسفه علم: ضرورت تغییر رویکرد از فعالیت علمی به پیشرفت علمی

محمدرضا داورپناه؛ ملیحه فخارطبسی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 5-26

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.70141.1050

چکیده
  هدف: هدف این مقاله تحلیل دیدگاه‌های مختلف درباره پیشرفت علم و نقدهای وارده بر هر یک و تبیین ضرورت تغییر رویکرد از فعالیت علمی به پیشرفت علمی است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث ماهیت، نظری ـ فلسفی و از نظر روش قیاسی و استنتاجی است. با استفاده از این روش نظریه‌ها و آراء صاحب‌نظران در باب پیشرفت علم واکاوی و توصیف‌شده و به کمک قیاس نتایجی ...  بیشتر

نقش مشاهده‌گر در اشتراک دانش سازمانی بر اساس نظریه اتوپوئسیس و ارتباط علمی در سیبرنتیک

ماندانا حیاتی؛ سعیده ابراهیمی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 27-43

https://doi.org/10.22067/infosci.2021.69793.1026

چکیده
  مقدمه: ارتباطاتِ علمیِ سازمانی به‌عنوان بنیان سازمان‌های مدرن، تأثیر بسیاری بر پیشرفت سازمان‌ها داشته و در چرخه مدیریت دانش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به نقش ارتباطات و سیستم ارتباطی به‌عنوان مهم‌ترین مفروضه سیبرنتیک، این مقاله با رویکردی سیبرنتیکی، روند تکاملی دانش در انواع سیبرنتیک را با توجه به نقش مشاهده‌گر ...  بیشتر

تأثیر شیوع همه‌گیری کووید-19 بر خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و موانع ارائه خدمات: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سطح یک کشور

اعظم نجفقلی نژاد؛ صدیقه شاکری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 44-58

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.69780.1025

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه بررسی تأثیر شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19 بر خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سطح یک کشور و نیز موانع پیش‌روی آنها بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر کیفی است و جمع‌آوری ‌داده‌ها از طریق مصاحبه تلفنی و آنلاین با مدیران کتابخانه‌های مرکزی یا معاونان سیزده کتابخانه دانشگاهی سطح یک کشور انجام شد. مصاحبه‌ها با نرم‌افزار ...  بیشتر

بازشناسی سایه‌نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانون

زهرا صالح آبادی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 59-75

https://doi.org/10.22067/infosci.2021.67904.1002

چکیده
  مقدمه: سایه ­نویسی که خلق و ایجاد اثر برای و به نام دیگری است غالباً همراه با اعطای نویسندگی یا نویسنده مهمان است. گرچه این پدیده زاده دوران مدرن نیست و سالهاست که خدمات سایه­نویسی در عرصه­های مختلفی چون سیاست، حقوق و... مورد استفاده قرار می­گیرد، اما سایه­ نویسی دانشگاهی به‌واسطه ظهور و گسترش استفاده از فناوری­ های نوین ...  بیشتر

ارائه چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب‌وکار با رویکرد گراندد تئوری

ام البنین (طلیعه) فیض بخش کلیسرانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نوید نظافتی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 76-99

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.24172.0

چکیده
  مقدمه: کسب‌وکار مبتنی بر داده باز به مدل‌های کسب‌وکار و یک محیط مشترک که اکوسیستم نامیده می‌شود نیاز دارد. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسب‌وکار است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش گراندد تئوری انجام شده است. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته عمیق گردآوری گردید. ...  بیشتر

کارآفرینی در کتابخانه‌های عمومی: مروری بر مطالعات انجام شده با روش فراترکیب

فرزانه قنادی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 100-120

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.24194.0

چکیده
  هدف: با توجه به نقش کتابخانه‌‌های عمومی در توسعه کارآفرینی، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل مطالعاتی که در این زمینه انجام شده بپردازد و با مقایسه پژوهش­های ایرانی و جهانی در این حوزه، زمینه برای شناسایی شکاف‌‌ها و خلأهای پژوهش‌های داخلی فراهم شود.روش‌شناسی: مراحل اجرای پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفت. بدین منظور، ...  بیشتر

مطالعه فراترکیب مؤلفه‌های سواد انتقادی دانشجویان

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22067/infosci.2021.69594.1020

چکیده
  هدف: سواد انتقادی دانشجویان با تولید و نوسازی دانش و اعتبار ادعا‌های دانش به ارزیابی دقیق متون (چاپی ـ دیجیتالی) در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد؛ بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‎های سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی بوده است.روش‌شناسی: طرح این پژوهش سنتزپژوهی کیفی، از نوع فراترکیب تبدیلی است. جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی عوامل تسهیلگر در پیاده‌سازی مدیریت دانش با توجه به نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی (نمونه‌پژوهی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه)

سلیمان شفیعی؛ محسن جعفری

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 142-165

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.73867.1074

چکیده
  هدف: در این پژوهش عوامل تسهیلگر در پیاده‌سازی مدیریت دانش با توجه به نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه بررسی شد و بر مبنای آن مدل ساختاری برآورد شده ارائه گردید.روش‌شناسی: روش پژوهش بر اساس هدف پژوهش از نوع کاربردی است. براساس نحوه گردآوری داده‌ها روش پژوهش پیمایشی از نوع طرح‌های همبستگی به شیوه ...  بیشتر

تحلیل بروندادهای علمی ایران در حوزه کتابخانه دیجیتالی

سعید ملک محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ معصومه کریمی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 166-185

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.68747.1011

چکیده
  هدف: بروندادهای علمی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی میزان توسعه حوزه‌های علمی در کشورهای مختلف است. سنجش و ارزیابی بروندادهای علمی از ضروریات است. پژوهش حاضر به شناسایی وضعیت بروندادهای علمی ایران در حوزه کتابخانه دیجیتالی پرداخته است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر نوع پژوهش، پیمایشی ـ تحلیلی است. روش پژوهش ...  بیشتر

ارزشیابی طرح حلقه‌های کتاب‌خوانی سوادآموزان نهضت سوادآموزی استان خوزستان براساس الگوی سیپ

سید منصور مرعشی؛ محمد سالمی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 186-204

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.68484.1006

چکیده
  هدف: سوادآموزی، تنها فرایند یادگیری مهارت‌های خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست؛ بلکه کمک کردن به انسان و رشد کامل اوست. هدف این پژوهش، ارزیابی فعالیت‌های حلقه‌های کتاب‌خوانی کم‌سوادان استان خوزستان براساس الگوی ارزشیابی سیپ بود.روش پژوهش: پژوهش حاضر با روشی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان‌ و پشتیبانان آموزشی ...  بیشتر