کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
نقش بازی‌وارسازی در یادگیری مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 80-102

10.22067/infosci.2023.79041.1139

فرامرز سهیلی؛ محسن عالی محمودی؛ سوزان عارضی


تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 208-228

10.22067/infosci.2021.23941.0

علی اکبر خاصه؛ حیدر مختاری؛ صغری لامعی راوندی؛ مولود داودیان


چرایی نیاز به سواد اطلاعاتی از منظر دانشجویان روان‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 197-220

10.22067/riis.v0i0.63307

رحمان معرفت؛ یزدان منصوریان؛ محمد زره ساز


بررسی مقاله‌های حوزه سواد اطلاعاتی و روش‌های پژوهشی به کار رفته در آنها

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 129-143

10.22067/riis.v7i2.59840

رحمان معرفت؛ یزدان منصوریان؛ محمد زره ساز


بررسی سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 205-231

10.22067/riis.v7i2.63317

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


مطالعه دیالکتیک در محیط وب: یافته‌های یک نمونه‌پژوهی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 205-224

10.22067/riis.v3i1.13579

حمید کشاورز؛ امیر وفائیان