مطالعه دیالکتیک در محیط وب: یافته‌های یک نمونه‌پژوهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه سمنان

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
هدف: مقاله حاضر پس از توصیف چالش‌های مطالعه در محیط اینترنت،‌ چهار نوع مطالعه تفسیری، جزمی، منفعلانه و دیالکتیک در این محیط را معرفی می‌کند که از اندیشه‌های والتر کافمن برگرفته شده است.
روش: این پژوهش پیمایشی، با هدف آزمون این روش‌های چهارگانه در محیط وب در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد تهران، از طریق پرسش‌نامه انجام شده است. از بین 800 دانشجویی که جامعه آماری را تشکیل می‌دادند، تعداد 266 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی متناسب، به عنوان نمونه گزینش شدند.
یافته‌ها: با انجام روش‌های آماری توصیفی و نیز تایید آن‌ها توسط آزمون ناپارامتری فریدمن، به طور کلی مشخص شد که این دانشجویان به ترتیب از روش‌های منفعلانه با 6/52، دیالکتیک با 5/33، جزمی‌ با 3/11 و تفسیری با 6/2 درصد در مطالعه منابع وبی بهره می‌جویند. تحلیل‌های آماری بیشتری با توجه به جنسیت، دانشکده، مقطع تحصیلی انجام شد که همه نشان می‌دادند روش مطالعه دیالکتیک که نوع آرمانی مطالعه در محیط وب است، پس از روش منفعلانه جای دارد.
با توجه به یافته‌های پژوهش، لزوم آموزش مهارت‌های پیشرفته سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی که زمینه‌ساز انجام مطالعه دیالکتیک است پیشنهاد شده است. بررسی پیشینه‌ها حاکی از آن است که تا کنون پژوهشی با موضوع مطالعه دیالکتیک در محیط وب انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dialectical reading in the Web environment: findings from a case study

نویسندگان [English]

  • hamid keshavarz 1
  • amir vafaeian 2
چکیده [English]

Abstract

Purpose: Initially, reading challenges related to the web environment will be discussed in the current paper followed by describing four reading modes including exegetical, dogmatic, agnostic and dialectical which have been proposed by Walter Kaufman. The research aimed to examine such modes of reading in the Web environment via a questionnaire distributed among the postgraduate students in Shahed University of Tehran, IRAN.

Methodology: By stratified-random sampling method, 266 students were selected as the statistical population of the research from a population of 800 students.

Findings: By descriptive and nonparametric statistical analysis, the finding of the research indicate that the students have respectively used agnostic (52.6 %), dialectical (33.5 %), dogmatic (11.3 %) and finally exegetical (2.6 %) reading modes in the reading of web resources. More statistical analyses according to the gender, faculty and level of students showed that dialectical reading, as the ideal mode of reading, is the secondary mode after the agnostic one. Paper recommends the necessity of instructing advanced information literacy and critical thinking skills for dialectical .The literature review shows that the current research is the first one regarding dialectical reading mode in the Web environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web reading
  • Dialectical reading
  • Web literacy
  • Information literacy
  • Critical thinking
CAPTCHA Image