کلیدواژه‌ها = کتابخانه های دانشگاهی
بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 184-201

10.22067/riis.v0i0.78508

احمد شعبانی؛ مهناز آذریان؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی دهقان سفید کوه


تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روانشناختی کارکنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 185-205

10.22067/riis.v6i2.46936

حسن محمودی؛ اعظم صنعت جو؛ ابولفضل طاهری؛ سید مسعود شفیعی


بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 167-185

10.22067/riis.v6i1.43892

مجتبی کفاشان؛ یاسر آسمان دره؛ محمد لگزیان؛ تورج غلامشاهی؛ مریم نیکوکار؛ نازنین زهرا محمدیان


روابط عمومی آنلاین درکتابخانه‎های دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 135-152

10.22067/riis.v4i1.17540

زهرا رجایی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ ابراهیم افشار