نویسنده = فرامرز سهیلی
آینده‌پژوهی سازماندهی دانش: شناسایی نیروهای پیشران، چالش‌ها، راهکارها و خلأها

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 54-75

10.22067/infosci.2022.71155.1048

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


نقش معماری و فضای کتابخانه‌های عمومی در میزان رضایت کاربران

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 213-234

10.22067/infosci.2022.24187.0

علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی؛ حیدر مختاری؛ لیلا علایی


روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 20-43

10.22067/infosci.2021.24196.0

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 292-316

10.22067/riis.v7i2.60079

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


تبیین چگونگی پیوند فناوری و علم: مطالعه موردی حوزه نانو الکترونیک

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 261-280

10.22067/riis.v6i2.57221

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ ندا احمدی؛ فرامرز سهیلی


بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلات علم اطلاعات

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 181-200

10.22067/riis.v2i2.13610

فریده عصاره؛ فرامرز سهیلی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ عبدالحمید معرف زاده


جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 223-244

10.22067/riis.v2i2.10724

محمد رئوف حیدری فر؛ فرامرز سهیلی