نویسنده = محسن نوکاریزی
مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 128-152

10.22067/infosci.2021.23584.0

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 30-49

10.22067/infosci.2021.23409.0

محسن نوکاریزی؛ مهدی زینالی تازه کندی؛ حسن بهزادی


اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 88-113

10.22067/riis.v0i0.69745

زینب عطایی کردیانی؛ معصومه تجعفری؛ محسن نوکاریزی؛ حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف


ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 243-263

10.22067/riis.v0i0.65302

سولماز فروتنی؛ محسن نوکاریزی؛ محمد رضا کیانی؛ حمید رضا مختاری اسکی


بررسی سبک یادگیری، سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 205-231

10.22067/riis.v7i2.63317

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 129-152

10.22067/riis.v7i1.58500

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی


مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 5-23

10.22067/riis.v6i2.50423

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی