از استانداردهای سواد اطلاعاتی تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: در این نوشتار ضمن معرفی چارچوب جدید 2016 و مبانی نظری حاکم بر آن مانند نظریه معنابخشی و رویکرد ساخت گرایانه، تفاوت ها و شباهت های این دو سند بررسی خواهد شد.
روش: اسناد مرتبط با استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002، سه پیش نویس و متن نهایی چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 مرور گردید.
یافته‌ها: چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی به منزله جایگزینی برای استاندارد سواد اطلاعاتی 2002 جهت آموزش سواد اطلاعاتی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منتشر شد و در سال 2016 به تصویب نهایی رسید. چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 با ساختار متفاوتی تدوین شده و با توجه به تغییرات محیط اطلاعاتی جدید و نظام های آموزشی مبتنی بر فضای اطلاعاتی و ارتباطی نوین می تواند به عنوان چارچوبی مناسب در آموزش سواد اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From 2002 Information Literacy Standards to 2016 Framework for Information Literacy for Higher Education

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Ahmadi 1
  • Atefeh Sharif 2
  • Mohsen Nowkarizi 1
1 Ferdowsi University of Mashahd
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Purpose: The similarities and the discrepancies of 2002 information literacy standards and the information literacy framework for the higher education published in 2016 were investigated in addition to introducing the new 2016 framework and its dominant basics such as sense-making theory and constructivism approach.
Methodology: In this context, Information literacy documents including 2002 information literacy standards, 3 drafts and 2016 final framework of information literacy were reviewed.
Findings: The information literacy framework for higher education published in 2016 superseded the 2002 version of information literacy standards to be appropriate for teaching at the universities and higher education institutes. The 2016 information literacy framework which had a different structure can be used in thelearning information literacy as a proper framework due to the changes in modern information environment and learning systems based on the modern information and communication era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framework for information literacy for higher education 2016
  • Information literacy standards 2002
  • Sense-making theory
  • Constructivism
  • Information literacy education
ای. فیشر، کرن؛ اردلز، ساندا؛ مک چینی، لین (ای.اف) (2005). نظریه رفتار اطلاعاتی. ترجمه: زارع فراشبندی، فیروزه. حاجی زین‌العابدینی، محسن. حیدری، غلام. مکتبی فرد. لیلا (1387). کتابدار: تهران.
پریرخ، مهری (1386). آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روش‌ها و برنامه‌ها. تهران: کتابدار.
داورپناه، محمدرضا؛ ارسطوپور، شعله؛ شریف، عاطفه؛ مختاری، حیدر؛ مرادی مقدم، حسین (1388). رفتار اطلاعاتی انسان. دبیزش: تهران.
شریف، عاطفه (1388). تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه‌های معنایی. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10(2)، 27-48.
عسگریان، حمیدرضا (1391). نظریه ساخت‌گرایی چیست. بازیابی 11 مرداد 1392، از goo.gl/kDVcvG.
علی‌نژاد، مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن؛ شبیری، سید محمد (1390). سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش الکترونیکی دانشجویان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. 2(65)، 371-377.
فاضلی دهکردی، نگار (1390). بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در زمینه کسب و استفاده از مهارت‌های سواد اطلاعاتی در فرایند یاددهی-یادگیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
قاسمی، علی حسین (1385). استانداردهای قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی. فصلنامه علوم فناوری و اطلاعات. 21(4)، 97-119.
مصطفی زاده، اسماعیل (1391). نظریه‌های یادگیری. دسترسی در http://mahabadedu.blogfa.com/post/19 (20 فروردین 1393).
نظری، مریم (1384). مروری بر ساختار و محتوای درگاه اطلاعاتی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کشور. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 21(2)، 71-84.
Association of College and Research Libraries (2014). Framework for Information Literacy for Higher Education, Draft1, part1. Unpublished Manuscript.
Association of College and Research Libraries (2014). Framework for Information Literacy for Higher Education, Draft1, part2. Unpublished Manuscript.
Association of College and Research Libraries (2014). Framework for Information Literacy for Higher Education, Draft2. Unpublished Manuscript.
Association of College and Research Libraries (2014). Framework for Information Literacy for Higher Education, Draft3. Unpublished Manuscript.
Association of College and Research Libraries (2016). Framework for Information Literacy for Higher Education, Final Version. Unpublished Manuscript.
Budd, J. M. (2004). Relevance: Language, semantics, philosophy. Library Trend, 52(3), 447-462.
Dalymple, P.W. (2001). A quarter century of user-centered study: The impact of Zweizing and Dervin LIS research. Library and Information Science Research, 23(2), 155-65.
Dervin, Berenda, (1993). Verbing communication: Mandate for disciplinary invention. Journal of Communication, 43(3), 0021-9916.
Dewald, N., Scholz-Crane, A., Booth, A., & Levine, C. (2000). Information literacy at a distance: Instructional design issues. The Journal of Academic Librarianship, 26(1), 33-44.
Fisher, E. Karen, Erdelez, Sanda, McKechnie, Lynne (E.F.). 2005. Theories of Information Behavior.
Kempson, R. M. (1989). Semantic theory. New York: Cambridge University Press.
Moore, P. (2005). An analysis of information literacy education worldwide. School Libraries Worldwide, 11(2), 1.
Savolainen, R. (1993). The Sense-Making theory: Reviewing the interests of a user-centered approach to information seeking and use. Information processing & Management, 29, 13-28.
CAPTCHA Image