نویسنده = عبدالحسین فرج پهلو
ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 83-104

10.22067/infosci.2021.24147.0

عبدالحسین فرج پهلو؛ منصور کوهی رستمی؛ کیومرث بشلیده؛ ندا پورخلیل


ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 140-160

10.22067/infosci.2021.24201.0

شبنم رفوآ؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسن محمودی توپکانلو؛ سمیه سادات آخشیک


بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات

دوره 2، شماره 2، خرداد 1391

10.22067/riis.v2i2.13610

فریده عصاره؛ فرامرز سهیلی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ عبدالحمید معرف زاده