ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه‏های دانشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی با نگاهی جامع در کتابخانه‏های دانشگاهی است. در این مقیاس به سازماندهی مواد به عنوان یکی از فعالیت‏های عمده کتابخانه توجه شده است.
روش‏: ساخت این مقیاس بر اساس رویکرد ارزش‏های رقابتی با تأکید بر مدل‏های چهارگانه ارزش‏های رقابتی انجام گرفته و برای این منظور هشت عامل کلیدی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: برنامه‏ریزی، بهره‏وری، مدیریت و دسترسی به اطلاعات، ایجاد نظم و ثبات، نیروی کار منسجم، نیروی کار ماهر، انعطاف‏پذیری، و جذب منابع. بر اساس این هشت عامل 54 گویه با استفاده از منابع معتبر کتابداری و اطلاع‏رسانی و تجربیات عملی مدیریتی تهیه شد. مجموعه این گویه‏ها در قالب یک پرسش‌نامه با استفاده از روش دلفی به نظرخواهی 30 نفر از اساتید و متخصصین رشته گذاشته شد که در دور دوم به اتفاق نظر رسید. برای رسیدن به اتفاق‏نظر از آزمون فریدمن و برای تعیین روایی گویه‏ها از آزمون سازگاری درونی و برای تعیین پایایی آن‏ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‏ها:بر اساس یافته‏های پژوهش، اعضای دلفی 53 گویه (52 گویه اولیه و یک گویه جدید) را در هشت عامل کلیدی برای سنجش اثربخشی در فعالیت سازماندهی مواد کتابخانه‏های دانشگاهی پذیرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Validation of a Scale to Measure the Effectiveness of the Organization of Sources in Academic Libraries (SMEOSAL

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Farajpahlou
  • Farideh Osareh 1
  • Maliheh Nikkar 2
چکیده [English]

Abstract

Purpose: The present research aimed at developing and validation of a scale for measuring the effectiveness of organization of materials in academic libraries with a holistic approach.

Methodology: The construct of the scale is follows the criteria of Competing-values approach, with an emphasis on its four relevant models. Eight key factors were considered for this purpose, namely: planning, productivity and, efficiency, availability of information, stability (equilibrium), cohesive workforce, skilled workforce, flexibility, and acquisition of resources. Based on these factors, using some reliable literature in library and information science, and personal experiences, 54 items were constructed to be used in the scale. The first draft of the scale was then sent to a Delphi panel including of some 30 experts in library and information field who were experienced in academic library management for their comments. The final draft was resolved in the second round of comments. Cronbach’s Alpha method was used for the test of reliability of the scale, and consistency of the items was investigated using expert views. Also, the Friedman statistical test was applied as a means for making conclusion about the overall agreement of the panel members on the whole scale.

Findings: Based on measurement of effectiveness of organization of materials in academic libraries, 53 items were approved by the Delphi panel to be included in the scale, out of which 52 were among the first draft items, and 1 new item was suggested as an addition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Organization
  • library material
  • Scale
  • Academic libraries
  • Competing-values approach
  • Delphi Method
CAPTCHA Image