نویسنده = محمد حسن زاده
فراتحلیل اعتماد سازمانی و تسهیم دانش

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 5-26

10.22067/infosci.2023.80467.1148

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-34

10.22067/riis.v0i0.71623

محمد حسن زاده؛ بهروز رسولی؛ المیرا کریمی


ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به‌سوی یک مدل مفهومی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-98

10.22067/riis.v0i0.60105

فاطمه نویدی؛ یزدان منصوریان؛ محمد حسن زاده


تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 174-191

10.22067/riis.v7i1.58199

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسن زاده


رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 22-39

10.22067/riis.v5i2.38130

ابراهیم زارعی؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی


کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 221-240

10.22067/riis.v4i1.19408

محمد حسن زاده؛ سعید غفاری؛ عاطفه زارعی؛ حسین کمندی


ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی اسکوپوس و آی اس آی (وب آو ساینس)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 225-250

10.22067/riis.v1i2.9185

امیر وفائیان؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده


تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 109-134

10.22067/riis.v1i1.8487

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ محمد حسن زاده؛ زینب غیوری