دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آبان 1396 
سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران

صفحه 113-128

10.22067/riis.v7i2.51963

زاهد بیگدلی؛ غلامرضا حیدری؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ رضا بصیریان جهرمی