1. شناختی از نظریه عمومی سامانه‌ها؛ همراه با تفسیری از کاربست آن در سیبرنتیک

محمدرضا داورپناه؛ امیر ریسمانباف

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 90-107

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.27344

چکیده
  مقدمه: نظریه عمومی سامانه‌ها خود محصول رویکرد سیستمی در فهم پدیده‌هاست. این نوشتار با هدف شناخت ماهیت و مؤلفه‌های مفهومی این نظریه به پیشینه پیدایش و چگونگی رواج رویکرد سیستمی پرداخته است. همچنین، با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مفهومی این نظریه، کوشش شده تا تفسیری از کاربرد نظریه عمومی سامانه‌ها (سیستم‌ها) در حوزه سیبرنتیک ارائه شود. روش‌شناسی: ...  بیشتر

2. نقشه تولید علم ایران براساس مقاله‌های نمایه شده در SCI-E

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.39601

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش رسم نقشه علم ایران با استفاده از روش‌های جدید علم‌سنجی برای بازنمون بصری اطلاعات علمی منتشر شده است. این هدف از طریق نشان دادن ارتباط‌ها و تعاملات میان مقوله‌های موضوعی در SCI-E پی‌جویی شده است. روش‌شناسی: در این پژوهش از روش تحلیل استنادی و ردگیری موضوعی استنادهای هر متن و مرتبط ساختن آنها با موضوع متن استفاده ...  بیشتر

3. بررسی کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در میان رشته‌های مختلف موضوعی براساس ضریب تأثیر رشته و نوع مدارک در بازه زمانی 10 ساله (2000-2009) در پایگاه وب آو ساینس آی.اس.آی

زهیر حیاتی؛ نجمه رفیع

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-47

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.55016

چکیده
  مقدمه: بررسی کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در رشته‌های مختلف موضوعی براساس ضریب تأثیر رشته و نوع مدارک در بازه زمانی 10 ساله (2000-2009) در پایگاه وب آو ساینس آی. اس. آی هدف این پژوهش است. روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. به‌منظور درک کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب ...  بیشتر

4. ردیابی حرکات چشمی، رویکردی برای سنجش خواندن برپایه تعامل دیداری

مهدی زاهدی نوقابی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 352-375

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.55396

چکیده
  زمینه: حجم اطلاعات دیداری قابل استفاده در پیرامون ما، بسیار زیاد و توان پردازش کل این حجم، از عهده بشر خارج است. آنچه‌که از طریق چشم (تخصصی‌ترین عضو در ادراک بشر) دریافت می‌کنیم دانش ما را درباره جهان خارج شکل می‌دهد. بنابراین حرکات چشمی معرف فعالیت‌های پردازشی ذهن انسان از جمله خواندن و پویش متن و تصویر است. عمده حرکات چشمی انسان ...  بیشتر

5. تأثیر عوامل ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران

فرشاد ‍‍پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 48-72

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.54796

چکیده
  مقدمه: ارتباطات علمی یکی از مفاهیم اساسی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی است که مورد توجه دانشگاه‌ها بوده و نقش مهمی در توسعه علمی دارد. موضوع ارتباطات علمی دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود به نظر می‌رسد عواملی چندی می‌تواند بر آن مؤثر باشد که در این میان شایسته بررسی هستند. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل اثرگذار ساختاری ...  بیشتر

6. استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93

فاطمه دهقان دیسفانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمد اکبری بورنگ

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-89

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.49765

چکیده
  مقدمه: نظریه در هر حوزه علمی از جمله علم اطلاعات و دانش‌شناسی، اهمیت و کاربردهای ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر درصدد یافتن میزان استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93، در یک بازه زمانی 5 ساله بوده است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا صورت گرفت. جامعه پژوهش را تمام مقاله‌های فصلنامه کتابداری و ...  بیشتر

7. طراحی و آزمون مدل تأثیر عوامل جامعه‌شناختی مبتنی بر نظریه بوردیو با میانجی‌گری سبک زندگی فرهنگی بر میزان مطالعه شهروندان شهر اهواز

فریده عصاره؛ منیجه شهنی ییلاق؛ عبدالرضا نواح؛ منصور کوهی رستمی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 108-128

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.56436

چکیده
  مقدمه: مطالعه به عنوان کنشی اجتماعی تنها توسط عوامل روانشناختی و آموزشی تبیین نمی‌شود، بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز بر روی آن تأثیر گذار هستند. هدف اصلی این پژوهش تبیین مدل تأثیر عوامل جامعه‌شناختی سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جنسیت و تحصیلات با میانجی‌گری سبک زندگی فرهنگی بر میزان مطالعه شهروندان شهر اهواز ...  بیشتر

8. مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-152

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.58500

چکیده
  مقدمه: دانش سازمانی به دلایل مختلفی مانند بازنشستگی و جابجایی مدیران در مسیر فراموشی و محو قرار دارد. مستندسازی قادر است از طریق ثبت، ارزیابی، سازماندهی، نگهداری و انتشار دانش و تجربیات مدیران، از محو دانش جلوگیری کند. پیش‌نیاز مستندسازی، تعیین ویژگی‌ها و سازوکارهای آن است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی سازوکارهای ...  بیشتر

9. سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

مجتبی کفاشان؛ یاسر آسمان دره؛ زهرا محمدیان

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-173

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.61819

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر به‌منظور شناسایی مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای سنجش میزان تاثیر این عوامل بر رفتار اشتراک دانش آنها انجام شد. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن شناسایی و استخراج عمده‌ترین عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش در بین دانشجویان، نوع روابط حاکم بین عناصر ...  بیشتر

10. تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسن زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 174-191

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.58199

چکیده
  مقدمه: هدف این مقاله دستیابی به مدل ارتباطی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش مطلوبیت مصرف‌کنندگان پایگاه‌های اطلاعاتی ایران است که مقصود از مطلوبیت در واقع همان رضایت مصرف‌کننده البته از دیدگاه اقتصادی آن است. روش‌شناسی: از روش آمیخته در دو مرحله تحلیل متون، و پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شده است، جامعه تحقیق، کاربرانی بوده‌اند ...  بیشتر

11. دسته‌بندی خدمات عمومی کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل رضایت مشتری کانو

معصومه باقری؛ عاطفه شریف؛ معصومه تجعفری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 192-217

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.49223

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش، دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی بر اساس مدل رضایت مشتری کانو می باشد. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند، که 120 نفر از بین ایشان به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه ای محقق ...  بیشتر

12. بررسی وضعیت خدمات کتابخانه‌های دیجیتال نابینایان و کم‌بینایان

زینب صدیقی؛ عیسی زارعی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 218-238

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.53095

چکیده
  مقدمه: کتابخانه‌های دیجیتال با هدف ارائه خدمات به‌تمامی مراجعان به‌وجود آمده‌اند. یک گروه از کاربران نیازمند دریافت خدمات، افراد دارای آسیب بینایی هستند. هدف این پژوهش آشنایی با انواع خدمات کتابخانه‌های دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به نابینایان و کم‌بینایان و بررسی میزان رعایت این معیارها در کتابخانه‌های دیجیتال مورد مطالعه، ...  بیشتر

13. بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

زهره عدالتیان؛ اعظم صنعت جو؛ محسن نوکاریزی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 239-256

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.51207

چکیده
  مقدمه: در دنیای رقابتی امروز، اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند‌مدت و اثربخش با مشتریان بنا می‌شود. در حالی‌که بررسی پژوهش‌ها و پروژه‌های مدیریت ارتباط با مشتری، ضمن تأکید بر ضرورت آن، حکایت از نرخ بالای شکست این راهبرد دارند، توجه به نیروی انسانی که نقش مؤثری در اجرای موفق آن دارد، اساسی است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، ...  بیشتر

14. بررسی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

محسن حاجی زین العابدینی؛ مینا رفعتی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 257-279

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.55215

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (امنیت فیزیکی، امنیت ارتباطات، کنترل دسترسی به اطلاعات، مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و مدیریت پیوستگی عملیات) در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. ضرورت انجام این پژوهش از آنجا احساس می‌شود که در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به امر حفاظت و امنیت کتابخانه‌ها ...  بیشتر

15. بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه‏ ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی

زهرا ناصری؛ علیرضا نوروزی؛ فاطمه فهیم نیا؛ امیر مانیان

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 280-303

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.44681

چکیده
  مقدمه: با گران شدن بسترهای سنتی تبلیغات و تغییر در رفتار مشتریان قواعد بازاریابی تغییر کرده است و کسب‏ و‏کارهای تولیدی و خدماتی مجبور به اقتباس جدیدترین گرایش‏ های بازاریابی از جمله بازاریابی محتوایی هستند. با توجه به نوظهور بودن این حوزه، ابعاد و مؤلفه‏ های آن ناشناخته باقی مانده است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه ها ...  بیشتر

16. استخراج فراداده‌های متنی از مقاله‌های علمی به زبان فارسی با مدل آماری CRF

امیر تن سازان؛ محمد امین مهدوی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 304-321

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.58517

چکیده
  مقدمه: استخراج فراداده‌های متنی از مقاله‌های علمی به شکل دستی کار زمان‌بر و پرهزینه‌ای است. وجود تنوع در قالب‌های ساختاری مقالات علمی نیز به پیچیدگی مسئله می‌افزاید. بنابراین، استخراج خودکار فراداده‌های متنی از مقاله‌های علمی به عنوان یک مسئله مطرح است و از الگوریتم‌های مختلفی می‌توان برای استخراج فراداده‌ها استفاده کرد. ...  بیشتر

17. ارزیابی سطح خوانایی وب‌سایت‌های‌ تغذیه و رژیم درمانی فارسی

عبدالرسول خسروی؛ سمیه موسوی نژاد؛ فاطمه برازجانی؛ رضا بصیریان

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 322-334

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.47146

چکیده
  مقدمه: وب‌سایت‌های سلامت مجموعه‌ای از اطلاعات برای کاربران تهیه می‌کنند و توانایی بالقوه‌ای برای ارتقای بهداشت فردی دارند. با افزایش اطلاعات بهداشتی در اینترنت، نگرانی‌هایی در مورد دشواری خوانایی آنها وجود دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی خوانایی وب‌سایت‌های‌ تغذیه و رژیم درمانی به زبان فارسی است. روش‌شناسی: پژوهش ...  بیشتر

18. بررسی میزان سازگاری قواعد آر.دی.ای. با آثار وابسته فارسی (مطالعه موردی: شاهنامه)

سپیده باقری فر؛ افشین موسوی چلک

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 335-351

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.47029

چکیده
  مقدمه: یکی از هدف های عمده سازماندهی و فهرستنویسی آثار، بازیابی آثار وابسته به یک اثر می‌باشد. ازآن‌جا که آثار ادبی فارسی دارای آثار وابسته زیادی در کتابشناسی ملّی ایران می‌باشند، بنابراین فهرستنویسی این آثار، حائز اهمیت است. از طرفی، آر.دی.ای. استاندارد جدید فهرستنویسی است که جایگزین قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن، ویرایش دوم ...  بیشتر