1. مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران

سیده الهام هاشمی بنجار؛ ثریا ضیایی؛ مریم سلامی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 357-379

http://dx.doi.org/10.22067/infosci.2021.67768.1001

چکیده
  هدف: کلان‌داده مجموعه داده‌هایی است که با برخورداری از ویژگی‌‌هایی خاص، از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری معمول امکان ذخیره‌سازی، مدیریت و پردازش آنها وجود ندارد. رایانش‌ابری مجموعه‌ای از منابع مجازی‌سازی شده با قابلیت دسترسی و استفاده‌ آسان است. فناوری ذخیره‌سازی بر مبنای ابر قادر به مدیریت مؤثر کلان‌داده‌ها است. هدف این پژوهش ...  بیشتر

2. الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه‌های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی با رویکرد گراندد تئوری

غلامعلی رودی؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 44-64

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.81328

چکیده
  مقدمه: دانش ضمنی یا دانش تلویحی به دانشی اشاره دارد که در پی تجربه‌ها، مهارت‌ها، و دانایی‌های شخصی، در اذهان مردم جوامع پدید می‌آید، و فرموله کردن آن بسیار مشکل است و نمی‌توان آن‌را توضیح داد یا به دیگران انتقال داد. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی تسهیم دانش ضمنی در دانشگاه‌های ایران: از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ...  بیشتر

3. تحلیل سرفصل‌های جدید علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر مبنای شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو (SEO )

آزاد پاکنژاد؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیائی

دوره 8، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 5-38

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.73376

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به اهمیت کارآفرینی و اشتغال‌زایی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی به بررسی و تحلیل کیفیِ محتوای آخرین سرفصل‌های جدید علم اطلاعات و دانش‌شناسی در انطباق با یکی از عرصه‌های ارزشمند و پرمخاطب بازار کسب و کار مبتنی بر وب، یعنی بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو یا سئو بپردازد و از این رهگذر، نقطه ...  بیشتر

4. تأثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران (مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی)

معصومه مسلمی؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف مقدم

دوره 6، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 262-282

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v6i1.43399

چکیده
  هدف: هدف پژوهش مطالعه تأثیر انواع خدمات الکترونیکی موجود در کتابخانه‌های عمومی بر میزان رضایت مندی کاربران است. روش: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد کل اعضای فعال کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی می‌باشد. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شده است. ...  بیشتر

5. ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 205-220

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v5i1.24674

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پر استناد بر اساس هر نوع نگارش نام است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه‌ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پر استناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود ...  بیشتر