نویسنده = سید مهدی طاهری
بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 229-247

10.22067/infosci.2021.24040.0

مهسا فردحسینی؛ سید مهدی طاهری؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 233-252

10.22067/riis.v3i2.11190

نجلا حریری؛ مهدی طاهری؛ رحمت الله فتاحی؛ فاطمه نوشین فرد