نویسنده = سید رحمت الله فتاحی
تحلیل گفتمان دیدگاه کودکان دربارۀ عناصر نظریۀ رفتاردرمانی عقلانی‌هیجانی (REBT) در داستان‌‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 202-225

10.22067/riis.v0i0.80179

بهار قادری؛ مهری پریرخ؛ زهره سپهری شاملو؛ رحمت الله فتاحی


نقشه تولید علم ایران براساس مقاله‌های نمایه شده در SCI-E

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-26

10.22067/riis.v7i1.39601

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی


میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 233-252

10.22067/riis.v3i2.11190

نجلا حریری؛ مهدی طاهری؛ رحمت الله فتاحی؛ فاطمه نوشین فرد