بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف نظام های اطلاعاتی، بازیابی اطلاعات مرتبط با نیاز کاربر است. در این راستا، موتورهای کاوش قابلیّت جدیدی به نام "کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی" پیاده نموده اند. این که این کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی تا چه میزان با نیاز کاربران همخوان است، مسئله ای اساسی است. بر این اساس این پژوهش شکل گرفت تا کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه کاربران را بررسی کند.
روش‌: این پژوهش کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه به هنگام جستجوی کاربران در گوگل به دست آمد. بر این اساس، نمونه ای 60 نفری از دو گروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در نظر گرفته شد و نشست‏هایی جداگانه با هر یک از آنها ترتیب داده شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میزان ربط نتایج بازیافتی حاصل از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل از بسط جستجوی مبتنی بر کلیدواژه ها/ عبارت‌های پیشنهادی وجود دارد. یعنی کلیدواژه ها/ عبارت‌های پیشنهادی گوگل در بهبود ربط بازیافت ها مؤثر بوده است. همچنین تفاوت معنی‌داری از نظر نتایج بازیافتی حاصل استفاده از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل بسط جستجو بین دو حوزه مورد بررسی مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتایج بازیافتی، توصیه های کاربردی و پژوهشی ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Google's suggested keywords and phrases in Query Expansion on postgraduates' View about retrieval relevance

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul khosravi
  • Rahmatollah Fattahi
  • Mehri Parirokh
  • Mohammd Hosien Dayyani
چکیده [English]

Abstract

Purpose: The goal of information systems is to retrieve relevant information fulfilling users’ needs. According to this, search engines have offered a new capability as “suggested keywords”. This is an essential problem that how much these suggested keywords have compatibility with users’ needs. The present research aims to investigate the efficacy of Google's suggested keywords in query expansion and retrieval relevance from users’ view.

Methodology: Through a survey method data were collected from 60 postgraduate students in Humanities/ social sciences and Basic/ Engineering Sciences at Ferdowsi University of Mashhad, Iran. These data were collected by using a researcher-made questionnaire. Non-probability sampling –especially purposive sampling- was used as the sampling method. Also, individual interviews were established with each of the 60 students.

Findings: Findings show that there is a significant difference between the relevance of retrieved results related to primary keyword search and results retrieved through query expansion (suggested keywords). Also there is no significant difference between retrieved results in the two fields of sciences. Finally, the paper suggests some solutions to improve retrieved results related to suggested keywords.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Query expansion
  • Search engines
  • Google
  • Suggested keywords
  • Relevance
CAPTCHA Image