دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

امکان‌سنجی ارائه خدمات مرجع دیجیتالی مشارکتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های سطح یک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22067/infosci.2023.76196.1105

سحر سابقی؛ اعظم نجفقلی نژاد


ویژگی‌ها و نقش منبع مرجع راهنماهای گردشگری چاپی و الکترونیکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22067/infosci.2023.79833.1147

فریبرز درودی؛ مریم بیات


بررسی تأثیر جو سازمانی بر اشتراک دانش و رفتار کار نوآورانه (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22067/infosci.2023.77844.1126

پروین نجف پور مقدم؛ علی بیرانوند؛ عرفانه راسخ جهرمی


روش‌های یادگیری خودکار هستی‌نگاشت‌ها در حوزۀ مفاهیم قرآنی: مطالعۀ مروری دامنه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22067/infosci.2023.83083.1169

علی میرعرب؛ مرتضی محمدی استانی؛ فائزه سادات طباطبایی امیری؛ سمیه دهقانی سانیچ