کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش‌شناسی
آینده‌پژوهی سازماندهی دانش: شناسایی نیروهای پیشران، چالش‌ها، راهکارها و خلأها

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 54-75

10.22067/infosci.2022.71155.1048

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


تحلیل محتوای متون مربوط به اولویت‌های پژوهشی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 55-74

10.22067/riis.v0i0.57599

فرزانه قنادی نژاد؛ غلامرضا حیدری؛ رحیم چینی پرداز


استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-89

10.22067/riis.v7i1.49765

فاطمه دهقان دیسفانی؛ محمدرضا کیانی؛ محمد اکبری بورنگ