نویسنده = فریبرز درودی
ویژگی‌ها و نقش منبع مرجع راهنماهای گردشگری چاپی و الکترونیکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22067/infosci.2023.79833.1147

فریبرز درودی؛ مریم بیات


بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌‌های دانشگاهی مشهد بر اساس مدل CSPP

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 31-50

10.22067/riis.v3i2.15301

فاطمه هندی؛ عادل سلیمانی نژاد؛ فریبرز درودی