نویسنده = فاطمه نوشین فرد
میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 233-252

10.22067/riis.v3i2.11190

نجلا حریری؛ مهدی طاهری؛ رحمت الله فتاحی؛ فاطمه نوشین فرد