نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 5-23

10.22067/riis.v0i0.60594

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی