نویسنده = سعیده ابراهیمی
از دست‌رفت دانش: دلایل، پیامدها، اندازه‌گیری و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22067/infosci.2023.82347.1158

زهرا تهوری؛ سعیده ابراهیمی


مستندسازی دانش تجربی آب: رویکردی عملیاتی به فرآیند مدیریت دانش طرح‌های توسعه منابع آب

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 242-261

10.22067/riis.v9i1.78043

ماندانا حیاتی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی