نویسنده = محمد زره ساز
چرایی نیاز به سواد اطلاعاتی از منظر دانشجویان روان‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 197-220

10.22067/riis.v0i0.63307

رحمان معرفت؛ یزدان منصوریان؛ محمد زره ساز


بررسی مقاله‌های حوزه سواد اطلاعاتی و روش‌های پژوهشی به کار رفته در آنها

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 129-143

10.22067/riis.v7i2.59840

رحمان معرفت؛ یزدان منصوریان؛ محمد زره ساز