کلیدواژه‌ها = تحلیل استنادی
روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 20-43

10.22067/infosci.2021.24196.0

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


نقشه تولید علم ایران براساس مقاله‌های نمایه شده در SCI-E

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-26

10.22067/riis.v7i1.39601

نرگس زندی روان؛ محمدرضا داورپناه؛ رحمت الله فتاحی