کلیدواژه‌ها = کتابخانه عمومی
رویکردی نو به کتابخانه‌های عمومی‌ در ارائه خدمات اطلاعات سلامت: بررسی موردی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 23-40

10.22067/riis.v7i2.60555

عبدالرسول خسروی؛ نسرین محمودی؛ رضا بصیریان جهرمی؛ عبدالله حاجیوندی