کلیدواژه‌ها = اشتراک دانش
بررسی تأثیر اعتماد بین فردی بر انتقال دانش ضمنی معلمان دوره متوسطه.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22067/infosci.2024.84088.1176

علی بیرانوند؛ علی شجاعی فرد؛ سمیه زارعی؛ رویا ارجمند کرمانی