کلیدواژه‌ها = تولیدات علمی
مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز»

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-183

10.22067/infosci.2021.23982.0

شیما مرادی؛ فیروزه دوخانی


اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 292-316

10.22067/riis.v7i2.60079

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


تأثیر عوامل ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 48-72

10.22067/riis.v7i1.54796

فرشاد ‍‍پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل