نویسنده = نادر نقشینه
موانع و چالش‌های اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 5-23

10.22067/riis.v0i0.60594

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


مرور نظام‌مند پژوهش‌های حوزه گسترش پرس‌وجو در زبان فارسی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 201-220

10.22067/riis.v0i0.73983

داود حاصلی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ هاشم عطاپور؛ ملوک السادات حسینی بهشتی