نویسنده = حیدر مختاری
نقش معماری و فضای کتابخانه‌های عمومی در میزان رضایت کاربران

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 213-234

10.22067/infosci.2022.24187.0

علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی؛ حیدر مختاری؛ لیلا علایی


رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان

دوره 4، شماره 2، دی 1393، صفحه 30-49

10.22067/riis.v4i2.15069

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه؛ محمدحسین دیانی؛ محمدرضا آهنچیان