نویسنده = فرشته سپهر
آسیب‌شناسی فرهنگی و اجتماعی مطالعه دانش‌آموزان در استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22067/infosci.2024.68917.1014

حسن رضوی صدر؛ فرشته سپهر؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری