مدیریت دانش
ضرورت اشتراک دانش میان‌سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش در شهرهای هوشمند

سمیه جعفری باقی آبادی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا وصفی؛ شیما مرادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.73379.1068

چکیده
  مقدمه: این مطالعه در راستای تبیین ضرورت اشتراک دانش میان‌سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش، درصدد است، در مورد وضعیت موجود و همچنین اهمیت شناسایی عوامل زمینه‌ای تأثیرگذار، مراحل و فرایندها، روش‌ها و ابزارها و در نهایت پیامدهای حاصل از اشتراک دانش ‌میان‌سازمانی در مراکز فوق در بستر شهرهای هوشمند طرح مسئله ‌کند.روش‌شناسی: ...  بیشتر

ساختار فکری دانش در حوزه کتابخانه دیجیتال: مطالعه هم‌واژگانی

مجید داوری؛ ثریا ضیایی؛ وحید قره بقلو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.68914.1013

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و ترسیم ساختار فکری دانش در حوزه کتابخانه دیجیتال جهان با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی است.روش: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علم‌سنجی است که از تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل شبکه رهیافتی استفاده شده است. جامعه آماری تولیدات علمی حوزه کتابخانه دیجیتال در پایگاه وب‌آوساینس است که در مجموع برابر 5655 ...  بیشتر

پردازش و سازماندهی اطلاعات
آینده‌پژوهی سازماندهی دانش: شناسایی نیروهای پیشران، چالش‌ها، راهکارها و خلأها

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.71155.1048

چکیده
  مقدمه: هدف، آینده‌پژوهی سازماندهی دانش با استفاده از نظرات متخصصین ایرانی این حوزه درباره آینده و مسائل مرتبط با آن هست.روش‌شناسی: نوع پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی است که با روش تحلیل محتوای کیفی، گراندد تئوری و ابزار مصاحبه گردآوری شده است. روش نمونه‌گیری هدفمند است. جامعه پژوهش نیز 20 نفر از متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی با ...  بیشتر

مدیریت دانش
بررسی تأثیر مدیریت دانش شخصی و رفتار اطلاع‌یابی بر خوداثربخشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

عباس دولانی؛ پریسا قدرتی؛ معصومه کربلا آقایی کامران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.70454.1037

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش شخصی و رفتار اطلاع‌یابی بر خودکارآمدی دانشجویان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش­شناسی همبستگی با رویکرد ارائه معادلات ساختاری است.روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز، در سال 99 بودند. تعداد آنها 800 نفر برآورد شد. تعیین حجم ...  بیشتر

شناسایی و تعیین انواع ویژه و صفات موجودیت‌های داد‌ه‌ای در بافت اطلاعاتی ایرانی ـ اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش

سارا سهراب زاده؛ معصومه کربلاآقایی کامران؛ سید مهدی طاهری؛ زویا آبام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.73009.1065

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت شناسایی انواع موجودیت‌ها و صفات ویژه آن‌ها در بافت اطلاعاتی ایرانی ـ اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش، این پژوهش ضمن شناسایی و تعیین انواع مذکور، صفات بومی این موجودیت­ها را نیز به‌طور کامل تعیین نمود.روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف، یک پژوهش توسعه‌ای ـ کاربردی است که با روش تحلیل محتوای ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی موانع کارآفرینی درون‌سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زینب گلستانی خواه؛ معصومه تجعفری؛ محسن نوکاریزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.74742.1087

چکیده
  مقدمه: امروزه کتابخانه‌ها جهت حفظ جایگاه خود و اثرگذاری بهتر در جامعه، نیازمند کارآفرینی درون‌سازمانی هستند؛ اما نتایج پژوهش‌ها حکایت از وضعیت نامطلوب کارآفرینی درون‌سازمانی در کتابخانه‌ها دارد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی موانع کارآفرینی درون‌سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

بررسی دسته‌بندی‌های مجله‌های پایگاه‌هایWOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک‌ها (Richard & Sun)

مهدی جباری نوقابی؛ سیدرضا علویان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.72416.1061

چکیده
  مقدمه: امروزه استناد نقش مهمی در اعتباردهی به مجله­ها و ارزیابی عملکرد آن­ها دارد، هرقدر استناد به مجله­ها توسط مقاله­ها بیشتر شود، اعتبار آن­ها افزایش خواهد یافت؛ لذا وجود شاخصی که کارایی بیشتری جهت ارزیابی اعتبار مجله­ها داشته باشد، تبدیل به امری ضروری و مهم گردیده است. هدف این پژوهش تهیه روش­های جدید ارزیابی اعتبار ...  بیشتر

شاخص‌های عملکرد پیشنهادی برای بهبود سواد اطلاعاتی مبتنی بر مبانی سواد دیداری در کتابخانه‌های دانشگاهی

فریبرز درودی؛ عادل سلیمانی نژاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.69452.1018

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های سواد دیداری برای تقویت سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاهی است.روش‌شناسی:‌ روش پژوهش ترکیبی از روش دلفی و پیمایشی است و نوع آن کاربردی است. رویکرد پژوهش نیز کمی است. جامعه آماری پژوهش ۹ نفر از اعضای هیئت‌علمی که متخصصان برتر آشنا با مبانی سواد اطلاعاتی و دیداری از دانشگاه‌ها و مؤسسات ...  بیشتر

تحلیل آینده باورپذیر ساختار علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فرشته سوری؛ یعقوب نوروزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.68905.1012

چکیده
  مقدمه: تحلیل آینده باورپذیر ساختار علمی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر تولیدات آن در پایگاه­ اطلاعاتی وب­آوساینس بر مبنای دیدگاه پژوهشگران برتر و مدیران سیاست‌گذار علمی آن سازمان هدف پژوهش حاضر است.روش­شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی با رویکرد کیفی است و از روش مصاحبه عمیق نیمه­ساختاریافته برای گردآوری اطلاعات ...  بیشتر

ارزیابی خدمات
نقش معماری و فضای کتابخانه‌های عمومی در میزان رضایت کاربران

علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی؛ حیدر مختاری؛ لیلا علایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.24187.0

چکیده
  مقدمه: معماری و فضای کتابخانه ­های عمومی عواملی اثرگذار در رضایت کاربران و جذب و نگهداری آنان هستند. در این مطالعه نقش مؤلفه ­های مرتبط با معماری و فضای کتابخانه ­های عمومی در میزان رضایتمندی کاربران آنها بررسی شده است.روش­ شناسی: در این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ـ همبستگی، از میان 15000 نفر از کاربران فعال 23 کتابخانه عمومی شهر ...  بیشتر

بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان در مواجهه با همه‌گیری بیماری کووید-19

رضا قاسمی؛ سعید غفاری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.70584.1039

چکیده
  مقدمه: شیوع مرگبار ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 م. بی‌سابقه‌ترین چالش برای جامعه انسانی است. کتابخانه‌ها نیز، مانند سایر نهادها و سازمان‌ها، برای مواجهه با آن تدابیری اندیشیده‌اند. در پژوهش حاضر، تدابیر اتخاذشده و میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان در مواجهه با بیماری کووید-19 بررسی می‌شود.روش پژوهش: پژوهش حاضر به‌روش ...  بیشتر

شناسایی میزان استفاده جوانان تحصیلکرده از کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد و اهمیت عوامل بازدارنده از دیدگاه آنان

فرشته کامران طرقی؛ اعظم صنعت جو؛ محسن نوکاریزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.24033.0

چکیده
  مقدمه: شناسایی عوامل بازدارنده بر سر راه استفاده جوانان از کتابخانه‌های_عمومی  به اولویت‌بندی مهمترین راهکارهای اجرایی و اتخاذ راهکار مناسب به مسئولین کمک می­کندتا بتوانند با تصمیم‌گیری‌های صحیح موجبات رشد، پیشرفت و سلامت جسمی و روحی جوانان را فراهم آورند.روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به‌روش ...  بیشتر

بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانه‏های عمومی ‌بر اساس مدل کانو و تحلیل عملکرد تأثیر نامتقارن

اکرم تقی پور؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد خندان؛ مهدی عبدالحمید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2021.24204.0

چکیده
  مقدمه: کتابخانه­های عمومی را می­توان یکی از مهم­ترین کانون­های فرهنگی اجتماعی جوامع مترقی بر شمرد که رضایت کاربران این نهادهای عمومی، می­تواند بر مرجعیت این نهادها بیافزاید؛ یکی از مؤلفه­ها مهم و اثرگذار بر رضایت کاربران کتابخانه­های عمومی، کیفیت خدمات است. در امتداد موضوع پیش گفته، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت ...  بیشتر

عوامل موثر بر توسعه و ارتقای شخصی‌سازی خدمات در کتابخانه‌های دیجیتال در دانشگاه‌های ایران

سمانه خویدکی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ امیر غائبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.73755.1070

چکیده
  مقدمه:شخصی‌سازی خدمات از جمله روش‌های نوین ارائه خدمات در کتابخانه‌های دیجیتال و روندی مهم در توسعه این کتابخانه‌ها و جذب کاربران می‌باشند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه شخصی‌سازی خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی دیجیتال از دیدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام ...  بیشتر

ترجمان دانش و آسیب‌شناسی آن راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد پژوهشی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نرگس نشاط؛ زهرا سادات عالمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.24185.0

چکیده
  مقدمه: علم اطلاعات و دانش­شناسی دارای بیش از نیم‌قرن سابقه دانشگاهی و مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری است و پژوهش جزو شرایط لازم آن به‌شمار می‌رود. اما علی­رغم این سابقه تاریخی، برخی نوشته­های جاری حاکی از آن است که بخش عمده­ای از دانش تولیدشده در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلی بلااستفاده و یا فاقد ارزش پژوهشی هستند و یا با تکرار ...  بیشتر

مدیریت دانش
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در حوزه ساخت و ساز با رویکرد اهمیت عملکرد(مورد مطالعه: شرکت ساختمانی کیسون).

سجاد تابع جماعت؛ حسن احمدی؛ بهنود برمایه ور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

https://doi.org/10.22067/infosci.2022.78208.1130

چکیده
  مقدمه: موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش مستلزم ارزیابی وضعیت مدیریت دانش است که از آن با عنوان میزان بلوغ مدیریت دانش یاد می‌شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی بلوغ مدیریت دانش شرکت کیسون با رویکرد اهمیت- عملکرد پرداخته است. روش‌شناسی: این پژوهش براساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و براساس روش گردآوری داده‌ها یک مطالعه ...  بیشتر