ترجمان دانش و آسیب‌شناسی آن راهکارهایی برای ارتقاء عملکرد پژوهشی دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اطلاعات و سازماندهی، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: علم اطلاعات و دانش­شناسی دارای بیش از نیم‌قرن سابقه دانشگاهی و مقاطع تحصیلی کاردانی تا دکتری است و پژوهش جزو شرایط لازم آن به‌شمار می‌رود. اما علی­رغم این سابقه تاریخی، برخی نوشته­های جاری حاکی از آن است که بخش عمده­ای از دانش تولیدشده در قالب پایان‌نامه‌های تحصیلی بلااستفاده و یا فاقد ارزش پژوهشی هستند و یا با تکرار مطالب پیشین فاقد نوآوری بوده و توانایی اثرگذاری و کاربردی‌شدن در جامعه علمی را ندارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر بر آن شد تا دلایل این امر را شناسایی و راهکارهایی برای بهبود آن ارائه دهد.
روش‌شناسی: این پژوهش در دو مرحله انجام شد. ابتدا متون و ادبیات موضوع مورد واکاوی قرار گرفت و با تحلیل محتوای آنها عوامل مؤثر در نگارش و تدوین پژوهش­های دانشگاهی شناسایی شد. متغیرهای شناسایی‌شده پس از پالایش در مؤلفه‌های سه­گانه تولیدکنندگان (دانشجویان)، میانجی‌ها (اساتید و نظام دانشگاهی)، و مصرف­کنندگان (جامعه بهره­بردار) جایدهی و بر مبنای آن پرسشنامه­ای طراحی شد. سپس هر یک از مؤلفه‌ها و متغیرهای آن از نظر دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد پیمایش قرار گرفت.
یافته‌ها: تحلیل محتوای متون 12 متغیر را به‌عنوان عامل تأثیرگذار فردی در کارایی پژوهش‌های دانشگاهی و کاربست آنها نشان داد. از میان این متغیرها، قریب به 100 درصد دانش‌آموختگان بر این اعتقادند که داشتن انگیزه بیشترین تأثیر را در انجام پایان‌نامه ای خوب یا موفق دارد. پس از آن ناآگاهی از نحوه انجام پژوهش به‌دلیل نداشتن تجربه قبلی و یا آموزش ناصحیح را جزو دلایل مهم فردی ذکر کرده‌اند. همچنین 14 متغیر با تحلیل محتوای متون در ارتباط با عوامل زمینه‌ای (میانجیان دانش/نظام دانشگاهی) شناسایی شد. از میان آنها، عدم‌حمایت مادی و معنوی از دانشجویان پژوهشگر از سوی دانشگاه یا نظام آموزشی، عدم توانایی اساتید در دادن ایده‌های نو و مبتکرانه به دانشجویان، ضعف دانشی اساتید نسبت به موضوعات پژوهشی و اشراف نداشتن به برخی حیطه­ های تخصصی و موارد دیگری از این دست 90 درصد پاسخ‌ها را به خود اختصاص داد. در تحلیل محتوای متون، 11 متغیر از متغیرهای مربوط به جامعه علمی و مراکز بهره‌بردار از بسامد بیشتری برخوردار بود. از میان این متغیرها نیز بی ­اعتمادی مدیران دستگاه‌های اجرایی به دستاوردهای دانشگاهی یا ضعف ساختارهای اداری در بهره‌برداری از یافته­ های پژوهشی دانشگاهی در تصمیم ­گیری‌ها، پایین بودن سطح کیفی، بی‌اطلاعی دستگاه‌های اداری و ذینفعان از پژوهش­ های دانشگاهی و موضوعات آن، عدم‌حمایت مادی یا معنوی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی پربسامدترین متغیرهایی بود که از سوی جامعه پژوهش به آن اشاره شده بود.
نتیجه­: حجم عمده ­ای از پژوهش­ های دانشگاهی در قالب پایان‌نامه انجام می ­شوند و این آثار نقشی مهم در تولید دانش جدید دارند. لذا نظام دانشگاهی باید به شایستگی ­ها و بهسازی مداوم فرایند تولید، تبادل و به‌کارگیری صحیح دانش میان پژوهشگران و مصرف­ کنندگان توجه ویژه داشته باشد تا بتواند نتایج آن به تولید محصولات مؤثرتر و یا ارائه خدمات قوی­تر بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Translation Pathology: Strategies to Improve Students' Research Performance Library and Information Science

نویسندگان [English]

  • Narges Neshat 1
  • Zahra Sadat Alami 2
1 Faculty member, Information management & organization group, National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. Tehran, Iran
2 Ph. D Student, National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:  Every day, many researches are conducted and results are obtained that seem to remain at the level of a research and are not exploited. According to Reher and Morrison, the results of the researches should be able to help managers and decision makers in making decisions and formulating and revising the organizational policy. Because research findings can be helpful in identifying needs, identifying issues and problems, prioritizing facilities and financial and human resources, and providing new solutions. The issue of communication between the two communities of researchers and decision makers is not a new thing and we have said and heard for a long time that universities and research institutions, as one of the most important sources of knowledge production, should have a proper relationship with the organizations that consume this knowledge. This communication is a two-way process and it obviously improves the effectiveness of the activities of both of them, i.e. the university and the benefiting organizations.  Information science has more than half a century of academic experience and associate to doctoral degrees, and research is one of its prerequisites. However, despite this historical precedent, some current writings indicate that most of the knowledge produced in the form of dissertations is unused or lacks research value, or by repeating the previous material, lacks innovation and the ability to influence and They do not have application in the scientific community. With regard to this issue, the present study aimed to identify the reasons for this and provide solutions to improve it.
Methodology: This research was conducted in two stages. In the first, literature of the subject was analyzed and the effective factors in writing and compiling academic researches were identified. After refining and removing duplicates, the identified variables were placed in the three components of producers (students), mediators (the university system, include teachers), and consumers (operating community) and a questionnaire was designed based on it. Then each of its components and variables were measured by postgraduate graduates of library and information science.
Findings: By content analyzes, 12 variables were obtained as individual influential factors in the efficiency of academic research and their application. Nearly 100% of the graduates believed that being motivated had the greatest impact on a good and successful dissertation. After that, ignorance of how to conduct research due to lack of previous experience or incorrect teacher training has been mentioned as an important issue. Also, 14 variables were obtained in relation to contextual factors (mediators of knowledge / university system); Among them, the lack of material and spiritual support for research students by the university or the educational system, the inability of professors to give new and innovative ideas to students, the lack of knowledge of professors on research topics and lack of knowledge of 90% of the problems Was assigned. Also, by content analyzes of the related texts, 11 variables related to the scientific community and exploitation centers had a higher frequency. Among these variables are the distrust of executive branch managers in academic achievements or the weakness of administrative structures in exploiting academic research findings in decision-making, low quality level, ignorance of administrative bodies and stakeholders of academic research and its topics. Lack of material or spiritual support for academic dissertations was one of the most frequent variables mentioned by the research community.
Conclusion: Any decision that has research support can be a model for similar decisions in similar circumstances. It is obvious that managers in academic environment who wish to avoid major failures in their decisions and plans should pay more attention to research and university systems in order to be able to integrate the knowledge gained from education with research findings and inject it into professional communities. Dissertations play an important role in the production of new knowledge. For this reason, the academic system in library and information science must pay special attention to the competencies and continuous improvement of the process of production, exchange and proper application of knowledge among students, faculty and consumers of knowledge in order to use research findings to produce more effective products or provide stronger services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge translation (KT)
  • pathology
  • Research performance
  • Library and information science
  • Research output
  • Thesis
احسانی، وحید ؛ اعظمی، موسی؛ نجفی، محمدباقر؛ سهیلی، فرامرز (1396). "اثربخشی پژوهش­های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش". مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 2 (109):  123 – 140.
انتشاری نجف آبادی، فهیمه؛ چشمه­سهرابی، مظفر؛ افشارزنجانی، ابراهیم (1390) . "بررسی کاربرد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری علوم کتابداری و اطلاع­رسانی در کتابخانه­های شهر اصفهان". پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی.1(1):67-88.
بیرن بائوم، ر (1382 ).  دانشگاه­ها چگونه کار می­کنند؟ .ترجمه: حمیدرضا آراسته. تهران:  موسسه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی.
حجازی، یوسف ؛ عباسی، عنایت الله(1381) . "بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران". علوم کشاورزی ایران. 33(2):297- 304
حرّی، عباس (1379). "بررسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی تا پایان سال 1378". فصلنامه کتاب. 2(42):9- 35.
حسینی، محمدعلی ؛ حبیب­خدا، بهناز؛ فلاحی، مسعود؛ فروزان، شکوه؛ دانایی، مریم (1388). "بررسی وضعیت ترجمان دانش با تاکید بر انتقال یافته‌های پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی". توسعه آموزش در علوم پزشکی. 2 (3):9-16.
داوری اردکانی، رضا (1390). دربارۀ علم. تهران. هرمس.
صباغیان، علی (1378) . همایش جهانی علم برای قرن بیست و یکم . رهیافت. 9 (21): 4 – 12.
منصوری، رضا (1392 ). چهارسال در وزارت عتف. تهران: عمارت.
منصوریان، یزدان (1389). "صد نکته در پایان­نامه‌نویسی. کتاب‌ماه: اطلاعات و ارتباطات و دانش‌شناسی ". کتاب ماه کلیات، (151):  78- 93.
مهرمحمدی، محمود(1379). جستارهایی در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
میردریکوند، فیروز؛ حاجی حسین­نژاد، غلامرضا؛ علی­عسکری، مجید؛ ادیب­منش، مرزبان (1394). "بررسی تاثیر روش تاثیر فعال بر عملکرد تحصیلی دنش­آموزان در درس علوم پایه سوم راهنمایی شهر اندیمشک" . فصلنامه علوم تربیتی،  12 (20) : 133- 144 .
نوری امیری، بی­نا (1395) ." بعد از دفاع چه بر سر پایان نامه­ها می­آید / پایان نامه دانشجویی،پایان دانشجویی یا شروعی تازه". گزارش محیا معصومی، باشگاه خبرنگاران جوان : گروه علمی پزشکی (11 تیر) .
قابل دسترس در :   5669693 https://www.yjc.news/fa/news/
یمنی­دوزی سرخابی؛ محمد ؛ سهرابی، منیره؛ گلدسته، اکبر؛ ثمری، عیسی (1396). "تحلیلی بر وضعیت عوامل موثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تغییرات آن در دانشگاه شهید بهشتی" . فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 8(1): 1- 18.
Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., & Wade, A. (2012). "Community college faculty competencies". Journal of Research and Practice, 36(11):849-862.
Ali, N., Jusoff, K.; Ali, S., Mokhtar, N., & Salamat, A. (2009). "The factors influencing students' performance at University Technology MARA Kedah, Malaysia". Management Science and Engineering, 3(4): 81-90.
Al-Sharif, E. M. (2010). "Evaluation of student / teacher teaching competencies in the curricula and teaching methods of motor expression in the light of quality academic standards". World Journal of Sport Sciences (3): 331-358. Retrieved from http://idosi.org/wjss/3(S)10/44.pdf
Bennis, W. (1999). The Leadership Advantage. Leader to Leader,(12):18-23. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1002/ltl.40619991205
Bing-You, R. G.; Lee, R; Trowbridge, R. L.; Varaklis, K., & Hafler, J. P. (2009). "Commentary: Principle- based teaching competencies". Journal of Graduate Medical Education, 1(1): 100- 103  . DOI: 10.4300/01.01.0016
 Chan, Z. C., Tong, C. W., & Henderson, S. (2017). "Power dynamics in the student teacher relationship in clinical settings". Nurse Education Today, (49): 174-179.
 Carrion, M. ; Wood, P. & Norman, A. (2004). "Barriers to research utilization among forensic mental health nurses". International Journal of Nursing Studies, (4): 613 -619.
European Commission (2013). "Supporting the teaching professions for better learning outcomes. Strasbourg". Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0374:FIN:EN:PDF
Funk, S. G., Tornquist, M. T., & Champagne, M. T. (1995). "Barries and facilitators of
research utilization: An intergrative review". Nursing Clinics of North America, (30):395-407. PMID: 7567566
Gershenson, S. (2016). Linking teacher quality, student attendance, and student achievement. Education Finance and Policy, 11(2): 125-149 . https://doi.org/10.1162/EDFP_a_00180
Hernández-López, L., García-Almeida, D. J., Ballesteros-Rodríguez, J. L., & De Saá-Pérez, P. (2016). "Students' perceptions of the lecturer's role in management education: Knowledge acquisition and competence development". The International Journal of Management Education, 14(3): 411-421.
Ibegbulam, J. ;  Jacintha, U.(2016). " Factors that contribute to research and publication output among librarians in Nigerian university libraries". Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.acalib.2015.09.007 .
Kotrlik, J ; Higgins C. and Williams H.(2002). "Factors Associeted with research   productivity of agricultural education faculty". Journal of Agricultural Education,43(3):1 – 10. DOI: 10.5032/jae.2002.03001
Losee, Robert M.(1990).  The Science of information: measurement and applications, New York: Academic Press, PP. 237-253.
O'Brien, Terry & Cronin, Kieran.(2016).  "Research Output of Academic Librarians from Irish Higher Education Institutions 2000–2015: Findings from a Review, Analysis, and Survey". New Review of Academic Librarianship,22 (2,3): 203- 224. DOI: https://doi.org/10.1080/13614533.2016.1181666
Rauch, F., & Steiner, R. (2013). "Competences for education for sustainable development in teacher education". CEPS Journal: Center for Educational Policy Studies Journal, 3(1): 9-24. DOI: 10.25656/01:7663
CAPTCHA Image