شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: در دهه‌های اخیر، واقعیت افزوده توجهات بیشتری را به خود جلب نموده و با افزودن لایه‌ای از اطلاعات مجازی، تجربه نوینی را برای کتابخانه‌ها نیز فراهم کرده است تا پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت عظیم و گوناگونِ کاربران را افزایش دهد. بر اساس این تحولات فناورانه، شناسایی ابعاد تاثیرگذاری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای هدف پژوهش حاضر بوده است؛ تا از این طریق، این فهم بدست آید که اکنون، چه چیزی و چگونه توسط فناوری درحال رُخ است.
روش‌شناسی: باتوجه‌به دانش ناکافی و پراکنده‌ای که درباره ورود واقعیت افزوده به کتابخانه‌ها به چشم می‌خورد، پژوهش حاضر با رویکرد مروری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در راستای استخراج نظامند یافته‌های متون پیشین، در میان منابع گردآوری‌شده از سه پایگاه علمی وب‌آوساینس، گوگل اِسکالِر، و اِسکوپوس، به‌دنبال پاسخ به این سؤال بوده است که مطالعات، اثربخشی واقعیت افزوده را در چه ابعادی از خدمات کتابخانه‌ای شناسایی کرده‌اند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این هستند که واقعیت افزوده ظرفیت پشتیبانی از عملکرد کتابداران در مدیریت منابع کتابخانه‌ای را دارد. به‌علاوه کاربران را در این زمینه‌ها یاری می‌دهد: 1. جست‌وجوی منابع کتابخانه؛ 2. آموزش خدمات کتابخانه‌ای و سواد اطلاعاتی؛ 3. ارائه خدمات مبتنی بر مکان؛ 4. ایجاد شبکه‌های تعاملی و پژوهشی و 5. بازدید از منابع تاریخی و کم‌یاب.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکز بیشتر پژوهشگران و توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای واقعیت افزوده برای خدمات کتابخانه‌ها، بر تسهیل عملکرد کاربران بوده است تا کتابدارن. همچنین، توانمند نمودن کودکان و نوجوانان بعنوان کاربران مستقل کتابخانه مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. پژوهشگران گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابداران، مدیران کتابخانه­های کودک و نوجوان، متخصصان علوم کامپیوتر می‌توانند از پیشنهادات کاربردی این پژوهش بهره‌مند شوند. بنابراین، ضرورت دارد در تعامل پژوهشگران با کتابداران و کاربران کتابخانه‌ها یا حتی مطرح‌شدن کتابداران به‌عنوان پژوهشگر، از مسائل این مکان‌ها اطلاع یافته و در جهت تحقق کتابخانه‌های نسل چهارم از طریق فناوری‌هایی مانند واقعیت افزوده گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


Andrews, C., Downs, A., Morris-Knower, J., Pacion, K., & Wright, S. E. (2016). From “Library as Place” to “Library as Platform”: Redesigning the 21st Century Academic Library. In The Future of Library Space (pp. 145-167). Emerald Group Publishing Limited.
Ahlers, K. H., Kramer, A., Breen, D. E., Chevalier, P. Y., Crampton, C., Rose, E., & Greer, D. (1995). Distributed augmented reality for collaborative design applications. Computer Graphics Forum, 14(3), 3-14. doi.org/10.1111/j.1467-8659.1995.cgf143_0003.x.
Arroyo-Vazquez, N. (2016). Experiences of augmented reality in libraries: State of the issue. Bid-Textos Universitaris De Biblioteconomia I Documentacio, 36. doi.org/10.1344/BiD2016.36.4.
Azuma, R., Baillot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., & MacIntyre, B. (2001). Recent advances in augmented reality. Naval Research Lab Washington DC.
Berryman, D. R. (2012). Augmented reality: A review. Medical Reference Services Quarterly, 31(2), 212-218. doi.org/10.1080/02763869.2012.670604.
Brantner, S., Auer, T., & Pinz, A. (1999, September). Real-time optical edge and corner tracking at subpixel accuracy. In International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 534-541. Springer, Berlin, Heidelberg.
Boonbrahm, S., & Kaewrat, C. (2014). Bookshelf management using augmented reality. Advances in Environmental Biology, 601-605.
Belling, A., Rhodes, A., Smith, J., Thomson, S., & Thorn, B. (2011). Exploring Library 3.0 and beyond. Victoria: State Library of Victoria.
Carmigniani, J., & Furht, B. (2011). Augmented reality: An overview. In Handbook of augmented reality, Springer New York.
Craig, A. B. (2013). Understanding augmented reality: Concepts and applications. Newnes.
Crane, G., Bamman, D., Cerrato, L., Jones, A., Mimno, D., Packel, A., & Weaver, G. (2006, September). Beyond digital incunabula: Modeling the next generation of digital libraries. In International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (pp. 353-366). Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/11863878_30.
Chen, C. H., Chou, Y. Y., & Huang, C. Y. (2016). An augmented-reality-based concept map to support mobile learning for science. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(4), 567-578. doi.org/10.1007/s40299-016-0284-3.
Chen, C. M., & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Computers & Education, 59(2), 638-652. doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.001.
Cyrus, J. W., & Baggett, M. P. (2012). Mobile technology: implications for privacy and librarianship. The Reference Librarian, 53(3), 284-296. doi.org/10.1080/02763877.2012.678765.
Elo, S., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115. doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x.
Johnson, L., Smith, R., Levine, A., & Haywood, K., (2010). 2010 horizon report: K-12 edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). The NMC horizon report: 2012 higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Johnson, K., Trabelsi, H., & Tin, T. (2004). Library support for online learners: E-resources, e-services and the human factors. Theory and practice of online learning, 349. doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x.
Hahn, J. (2012). Mobile augmented reality applications for library services. New library world, 113(9/10), 429-438.
Hah, S., Kim, D., & Kim, J. (2011). Mobile augmented reality interface (AR) design for user experience of library. In 2011Korean Society of Design Science Spring Conference Proceeding, Seoul (Vol. 5, pp. 49-49).
Huang, T. C., Shu, Y., Yeh, T. C, & Zeng, P. Y. (2016). Get lost in the library? An innovative application of augmented reality and indoor positioning technologies. The Electronic Library, 34(1), 99-115. doi.org/10.1108/EL-08-2014-0148.
Ireton, D., Pitts, J., & Ward, B. D. (2014). Library discovery through augmented reality: A game plan for academics. International Journal of Technology, Knowledge, and Society, 9(4), 119-128.
Klopfer, E., Squire, K., & Jenkins, H. (2002, August). Environmental detectives: PDAs as a window into a virtual simulated world. In Wireless and Mobile Technologies in Education, 2002. Proceedings. IEEE International Workshop on, 95-98. IEEE. Tokushima, Japan. doi.org/ 10.1109/WMTE.2002.1039227.
Noh, Y. (2015). Imagining library 4.0: Creating a model for future libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786-797. doi.org/10.1016/j.acalib.2015.08.020.
Noh, Y. (2010). A study on Library 3.0 concept and its service model. Journal of the Korean Society for Information Management, 27(4), 283–307.
Meredith, T. R. (2015). Using augmented reality tools to enhance children’s library services. Technology, Knowledge and Learning, 20(1), 71-77. doi.org/10.1007/s10758-014-9234-4.
Massis, B. (2015). Using virtual and augmented reality in the library. New Library World, 116(11/12), 796-799. doi.org/10.1108/NLW-08-2015-0054.
O’Shea, P. M., Dede, C., & Cherian, M. (2011). Research note: The results of formatively evaluating an augmented reality curriculum based on modified design principles. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS), 3(2), 57-66. DOI: 10.4018/jgcms.2011040104.
Pasareti, O., Hajdin, H., Matusaka, T., Jambori, A., Molnar, I., & Tucsanyi-Szabo, M. (2011). Augmented reality in education. INFODIDACT 2011 Informatika Szakmodszertani Konferencia.
Piao, J. C., Jung, H. S., Hong, C. P., & Kim, S. D. (2016). Improving performance on object recognition for real-time on mobile devices. Multimedia Tools and Applications, 75(16), 9623-9640. doi.org/10.1007/s11042-015-2999-1.
Siltanen, S. (2012). Theory and application of marker-based augmented reality. JULKAISIJA – UTGIVARE – Publisher.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage.
Shatte, A., Holdsworth, J., & Lee, I. (2014). Mobile augmented reality based context-aware library management system. Expert Systems with Applications, 41(5), 2174-2185.
Umlauf, E. J., Piringer, H., Reitmayr, G., & Schmalstieg, D. (2002, September). ARLib: The augmented library. In Augmented Reality Toolkit, the First IEEE International Workshop, IEEE, Darmstadt, Germany. doi.org/ 10.1109/ART.2002.1106996.
Villoldo, M. A., Salom, A. L., Chaigneau, D. P., Montero, F. R., & Navarro, R. V. (2012). How to mobilize your library at low cost. Liber Quarterly, 22(2), 118-145.
Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y., & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education. Computers & Education, 62, 41-49. doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.024.
Wojcik, M. (2015). Potential use of Augmented Reality in LIS education. Education and Information Technologies, 21(6), 1555-1569. doi.org/10.1007/s10639-015-9399-z.
Yuen, S., Yaoyuneyong, G., & Johnson, E. (2011). Augmented reality: An overview and five directions for AR in education. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 4(1), 119-140. doi.org/ 10.18785/jetde.0401.10.
Zak, E. (2014). Do you believe in magic? Exploring the conceptualization of augmented reality and its implications for the user in the field of library and information science. Information Technology and Libraries, 33(4), 23-50.
Zhou, W., Chen, L., Song, J. (2015). Research on augmented reality of library's navigation system. Journal of System Simulation, 27 (4), 810-815.
Zimmerman, H. T., Land, S. M., & Jung, Y. J. (2016). Using Augmented Reality to Support Children’s Situational Interest and Science Learning during Context-Sensitive Informal Mobile Learning. In Mobile, Ubiquitous, and Pervasive Learning, 101-119. Springer International Publishing. doi.org/10.1007/978-3-319-26518-6_4.
CAPTCHA Image