کلیدواژه‌ها = کاربران
گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 282-307

10.22067/riis.v0i0.84024

علی جلالی دیزجی؛ حمدالله خادمی حسن پور؛ گلنسا گلینی مقدم


سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 113-128

10.22067/riis.v7i2.51963

زاهد بیگدلی؛ غلامرضا حیدری؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ رضا بصیریان جهرمی


تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 174-191

10.22067/riis.v7i1.58199

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسن زاده