کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌ها
پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 184-207

10.22067/infosci.2021.23984.0

زهرا صفایی؛ عبدالرسول خسروی؛ رضا رجبعلی بگلو


رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 22-39

10.22067/riis.v5i2.38130

ابراهیم زارعی؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی