کلیدواژه‌ها = اصفهان
بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهراصفهان

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 283-305

10.22067/riis.v6i1.29447

احمد شعبانی؛ زهرا رحیمی؛ سعید رجایی پور؛ مرتضی محمدی استانی


بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 113-132

10.22067/riis.v3i2.13654

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایعی؛ هادی جباری نوقابی